Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4. Іпатій Потій - письменник-полеміст протилежного табору

Иого світське ім’я - Адам Львович Потій (1541-1613 рр.). Освіту здобув у Краківський академії. Віра: православ’я → кальвінізм → православ’я → греко-католик. Активний учасник упровадження Брестської унії. 1596 р. - Київський митрополит. І. Франко характеризував Іпатія Потія як «безперечно талановитого письменника і провідника». Це представник уніатського табору в полемічному письменстві України.

Серед його творів вирізняються: «Унія» (1595 р.); «Антирисис, або Апологія проти Христофора Філалета» (1600 р.); «Календар Римський новий» (1596 р.); «Оборона Собору Флорентійського» (1603 р.); «Гармонія, тобто згода віри...» (1608 р.).

Основні теми його творів:

- докази неперервності зв’язків православної церкви в Україні з Римом;

- гуманістична проблематика: боротьба з єресями; освітній рівень священників, засвоєння кращих зразків західноєвропейської культури; переклад Святого Письма на книжну українську мову; латина - мова освіченості.

У плані художньому його твори характеризуються бароковим стилем. Автор використовує численні риторичні фігури (звороти, повтори, амплі­фікації та антитези) і такі емоційно-експресивні засоби, як метафора, епітет, синекдоха, алегорія, іронія, сарказм, дотеп. Вдало використовує автор народні фразеологізми, прислів’я та приказки. Наприклад: «Баба на торг гнівилася, а торг о сем ані ведал»; «Познають кукіль межи пшеницею»; «Філалет, яко шершень, цвітки свої вибирав».

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+