Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Середні показники ряду динаміки

Щоб мати узагальнюючі характеристики ряду динаміки явища розраховують також середні показники: середні рівні динамічного ряду; середні з аналітичних показників.

Методи обчислення середніх рівнів динамічних рядів залежать від статистичної структури показників.

В інтервальному ряді з рівними інтервалами часу застосовують середню арифметичну просту, а для нерівних інтервалів - середню арифметичну зважену:

усер = ∑уі / n; Усер = ∑уіti / ∑ti

де ti – тривалість часу, протягом якого зберігалося значення рівня уі; n – число рівнів ряду.

У моментних динамічних рядах з рівними проміжками між датами середній рівень обчислюється за формулою середньої хронологічної:

усер = 1/2у1 + у2 + ... + уn-1 + 1/2yn

Якщо відрізки часу між датами для моментних рядів різні, то використовують формулу середньої арифметичної зваженої:

усер = ∑у′іti / ∑ti

де у′і – середні рівні окремих інтервалів часу у′і =( уіі+1)/2; ti – тривалість відповідних інтервалів.

Якщо для моментного ряду динаміки є дані тільки на початок і кінець періоду, то середній рівень може бути розрахований за формулою:

усер =( упоч + укін) / 2

До середніх аналітичних показників відносять також: середній абсолютний приріст, середній темп зростання; середній темп приросту.

Середній абсолютний приріст ∆сер характеризує середню швидкість зростання (або зменшення) рівнів ряду динаміки. Для моментних та інтервальних рядів середній абсолютний приріст обчислюється за формулою:

сер = ∑∆і /( n – 1), або ∆сер = (yn - y0) / (n - 1)

Середній темп зростання kсер показує, в скільки разів у середньому кожен даний рівень більший (або менший) від попереднього рівня. Для рядів динаміки з рівними інтервалами середній темп зростання розраховується за формулою середньої геометричної:

kсер = n-1√K1 * K2 * …*Kn

Цю формулу мжна записати інакше, якщо врахувати, що K1 * K2 * …*Kn = yn / y0: kсер = n-1 yn / y0/

На основі середнього темпу зростання визначають середній темп приросту Т , який показує, на скільки процентів у середньому збільшується (зменшується) цей рівень порівняно з попереднім. Його обчислюють за формулою:

Тсер = Ксер (%)-100,%

Для всебічної характеристики зміни соціально-економічних явищ у часі визначення тільки показників динаміки та їхніх середніх величин не досить. У зв'язку з цим статистика рекомендує ряд спеціальних прийомів обробки та аналізу рядів динаміки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+