Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Метрологія: суть, предмет, об’єкт та правові основи

Слово «метрологія» походить від грецьких слів: metron (міра) і logos (поняття).

Метрологія - наука про одиниці, засоби та методи вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки.

Предмет метрології - методи визначення і контролю показників якості, правила, положення та норми, способи досягнення єдності і точності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, фізичні величини і одиниці вимірювань.

Об’єкт метрології - засоби вимірювань: міри, вимірювальні прилади, вимірювальні перетворювачі, допоміжні засоби вимірювань, вимірювальні установки та вимірювальні системи, еталони.

Завдання метрології. Основними завданнями метрології є:

- розвиток загальної теорії вимірювань;

- встановлення одиниць фізичних величин і узаконення певних одиниць вимірювань;

- розробка методик вимірювань та засобів вимірювальної техніки;

- забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань;

- встановлення еталонів одиниць вимірювань;

- проведення регулярної повірки мір та вимірювальних приладів, що знаходяться в експлуатації;

- випробування нових засобів вимірювання тощо.

Правові основи метрології. Метрологічна діяльність регла­ментується такими нормативно-правовими документами:

- Законом «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11. 02.1998 р., який розглядає загальні положення - основні терміни та їх визначення, сферу дії Закону, законодавство про метрологію та метрологічну діяльність, державну метрологічну систему, нормативні документи з метрології; одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання, здійснення вимірювань, засоби вимірювальної техніки; застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат засобів вимірювальної техніки; метрологічну службу України, її структуру, організацію; державний метрологічний контроль і нагляд, державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів, державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, акредитацію на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань; права і обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду, права та обов’язки державних повірників; метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій; фінансування метро­логічної діяльності;

- Законом «Про забезпечення єдності вимірювань» від 01.12.1997 р.;

- Декретом Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдності вимірювань» від 26.04.1993 р.;

- Наказом Держстандарту України «Типове положення про державні наукові метрологічні центри Держстандарту України» від 2-8.05.1999 р.;

- Наказом Держстандарту України «Про затвердження порядку акредитації вимірювальних лабораторій» від 05.11.1999 р.;

- Держстандартами України: ДСТУ 2568, ДСТУ 2681, ДСТУ 2708, ДСТУ 3215, ДСТУ 3231, ДСТУ 3400, ДСТУ 3651.0, ДСТУ 3651.1, ДСТУ 3651.2, ДСТУ 3921.1,15О 10012-1;

- Організаційно-методичними керівними нормативними доку­ментами (НД) та рекомендаціями: КНД 50-032, Р 50-060-95, Р 50­078, Р 50-080;

- НД на державні повірочні схеми - ДСТУ 2614;

- НД на методи та засоби повірки і контролю - Р 50-076;

- Міждержавними організаційно-методичними документами з метрології: ПМГ 06, ПМГ 07, ПМГ 08, ПМГ 15, ПМГ 16.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+