Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5. Індикатори годинного типу

Вимірювальними головками називаються відлікові пристрої, що перетворюють малі переміщення вимірювального стрижня у великі переміщення стрілки за шкалою (індикатори годинникового типу, важільно-зубчасті індикатори, багатооборотні індикатори, важільно-зубчасті голівки).

У якості окремого вимірювального пристрою головки викорис­товуватися не можуть, і для вимірювання їх встановлюють на стійках, штативах або оснащують ними прилади та контрольно- вимірювальні пристрої.

Вимірювальні головки призначені в основному для відносних вимірювань. Якщо розміри деталей менші за діапазон показань приладу, то вимірювання можуть бути виконані абсолютним методом.

Найбільш поширеними вимірювальними головками з зубчастою передачею є індикатори годинникового типу.

Індикатор годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм із пере­суванням вимірювального стрижня паралельно до шкали призначений для відносних вимірювань зовнішніх розмірів, відхилень форми і розташування поверхонь (рис. 5.17).

Індикатор годинникового типу є також показуючим пристроєм індикаторної скоби, індикаторного глибиноміра й індикаторного нутроміра. На лицьовому боці циферблата індикатора є дві стрілки і дві шкали; велика стрілка (1) над оцифрованою круглою шкалою

(2) і мала стрілка (4) над відліковою шкалою (5). Кругова шкала має ціну поділки 0,01 мм, а мала шкала - 1 мм. Пересування вимі­рювального стрижня (6) на 1 мм викликає поворотстрілки (1) на 100 поділок (один повний оберт), а стрілки (4) - на одну поділку. Шкала (2) індикатора разом із обідком при установці шкали на нульову поділку повертається відносно великої стрілки (1) і фіксується стопором (3).

Рис. 5.17. Індикатор годинникового типу:

1 - велика стрілка; 2 - шкала індикатора; 3 - стопор; 4 - стрілка;

5 - відлікова шкала; 6 - вимірювальний стрижень


Конструкція індикатора годинникового типу являє собою вимірю­вальну головку з поздовжнім пересуванням наконечника (рис. 5. 18).

Основою індикатора є корпус, усередині якого змонтовано пере­творювальний механізм - рейково-зубчасту передачу. Крізь корпус проходить вимірювальний стрижень (2) із наконечником (1). На стрижні нарізано рейку. Рухи вимірювального стрижня-рейки (2) передаються зубчастими колесами - рейковим (8), передавальним (6) і трибкою (4) основній стрілці 5, величина повороту якої розраховується за круглою шкалою - циферблатом. Для установки на «0» кругла шкала повертається обідком. Кругла шкала індикатора годинникового типу складається зі 100 поділок, ціна кожної поділки - 0,01 мм. Це означає, що при пересуванні вимірювального наконечника на 0,01 мм стрілка індикатора перейде на одну поділку шкали.

В індикаторі годинникового типу передбачена гвинтова пружина (9), один кінець якої закріплений на вимірювальному стрижні, а інший - на корпусі індикатора. Ця пружина створює вимірювальне зусилля на стрижні Р = 150 ± 60 сН. Усі індикатори годинникового

типу мають ціну поділки великий шкали рівну 0,01 мм. Більшість індикаторів має діапазон показань 2 мм (ІЧ-2), 5 мм (ІЧ-5), 10 мм (ІЧ-10), рідше випускаються індикатори з діапазоном показань 25 мм (ІЧ-25) і 50 мм (ІЧ-50).

Рис. 5.18. Пристрій індикатора годинникового типу:

1 - наконечник; 2 - вимірювальний стрижень-рейка; 3 - гільза;

4 - трибка; 5 - стрілка; 6 - передавальне зубчасте колесо;

7 - стрілка; 8 - зубчасте рейкове колесо; 9 - пружина;

10 - зубчасте колесо; 11 - пружинний волосок


Похибка вимірювання індикатором годинникового типу залежить від переміщення вимірювального стрижня. Так у діапазоні показань 1 ^ 2 мм похибка вимірювання знаходиться в межах 10 ^ 15 мкм, а в діапазоні 5 ^ 10 мм похибка знаходиться в межах 18 ^ 22 мкм.

Індикаторні нутроміри. Індикаторні нутроміри призначені для вимірювання внутрішніх розмірів і діаметрів отворів відносним методом.

Найбільш часто застосовують нутроміри типорозмірів з наступного ряду діапазонів виміру: 6-10; 10-18; 18-50; 50-100; 100-160; 160­250; 250-450; 450-700; 700-1000 мм.

Пристрій і роботу індикаторних нутромірів розглянемо на прикладі нутроміра моделі НІ-100 (рис. 5.19).

У корпусі нутроміра вставлено втулку-вставку (2), у яку з одного боку ввернуто змінний нерухомий вимірювальний стержень (3), а з іншого - знаходиться рухливий вимірювальний стержень (4), що впливає на двоплечний важіль (5), закріплений на осі (6).

Рис. 5.19. Індикаторний нутромір


Усередині корпусу розміщений шток (8), який притискається до важеля (5) вимірювальним стержнем індикатора годинникового типу і спіральною пружиною (10). Останні створюють вимірювальне зусилля в межах від 200 до 500 сН.

У межах діапазону вимірювань нутроміри забезпечуються ком­плектом змінних вимірювальних стержнів. Положення нерухомого вимірювального стержня після налаштування фіксується гайкою (7). Рухомий вимірювальний стержень (4) під впливом вимірювального зусилля знаходиться в крайньому вихідному положенні. Центруючий місток (12)підтискається двома пружинами (11) до поверхні контро­льованого отвору та забезпечує з’єднання лінії вимірювання з діаметром отвору.

Вимірювання індикаторним нутроміром включає такі дії:

1. Підрахувати за номінальним розміром отвору вимірюваної деталі номінальні розміри ПМДК.

2. Підготувати інсталяційний комплект (рис. 5.20) з блоку ПМКД, двох боковиків (2) і струбцини (1).

Рис. 5.20. Індикаторний нутромір під час настройки (а) і при вимірюванні (б)


3. З комплекту змінних регульованих стержнів (додаються до нутроміра) вибрати стержень із діапазоном розмірів, у якому зна­ходиться номінальний розмір вимірюваного отвору.

4. Загвинтити змінний регульований стержень (3) у корпус нутроміра (5).

5. Ввести нутромір вимірювальними стержнями в інсталяційний комплект між боковиками і створити для індикатора годинникового типу натяг 1 ^ 2 мм (рис. 5 20).

6. Похитуючи нутромір від себе на себе, повертаючи його вліво і вправо навколо вертикальної осі, потрібно встановити вісь вимірювальних стержнів (вісь виміру) в положення, що збігається з

найменшою відстанню між обмірними поверхнями боковика. Це положення покаже велика стрілка індикатора, коли дійде до найбільш далекої (при її русі за годинниковою стрілкою) поділки шкали і почне рух назад. Надавши правильного положення індикатору, потрібно затиснути контргайку (4) змінного вимірювального стержня (3) та встановити нульову поділку шкали індикатора до збігу з великою стрілкою.

Після налаштування нутроміра на «0» можна приступити до вимірювання відхилень розміру отвору деталі від номіналу.

Вводимо в отвір вимірюваної деталі вимірювальну головку нутро­міра. Підпружинений центруючий місток (8) орієнтує вимірювальну вісь нутроміра строго в діаметральній площині вимірюваного отвору (рис. 5.20, б).

Похитуючи нутромір у вертикальній площині, визначаємо показання індикатора при крайньому правому положенні великої стрілки.

При визначенні дійсних відхилень розмірів отворів від номіналу керуються таким правилом: відхилення беруть зі знаком «мінус» (-), якщо велика стрілка індикатора відхилилася від «0» розподілу шкали за годинниковою стрілкою, а відхилення проти годинникової стрілки показує збільшення діаметра отвору номінального розміру і дійсне відхилення беруть зі знаком «плюс» (+).

Значення дійсного відхилення підраховують множенням числа поділок шкали індикатора (вказане великою стрілкою від «0») на ціну поділки 0,01 мм.

Дійсний розмір діаметра отвору дорівнюватиме номінальному діаметру отвору «плюс» (+) або «мінус» (-) дійсне відхилення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+