Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Позначення нормативних документів

Позначення нормативного документа складається з індексу, номера та року його прийняття.

Цим стандартом установлено такі індекси документів:

а) для національного рівня:

«ДСТУ» - національний стандарт;

«ДСТУ-П» - пробний стандарт;

«ДСТУ-Н» - настанова, правила, звід правил, кодекс усталеної практики, що не є стандартом, «ДК» - державний класифікатор;

«ДСТУ-ЗТ» - технічний звіт.

б) для інших рівнів:

«СОУ» - стандарт організації;

«ТУУ» - технічні умови, що не є стандартом;

«СТУ» - стандарт наукового, науково-технічного або інженерного товариства чи спілки.

У позначенні НД громадських організацій (крім наукового, науково-технічного або інженерного товариства чи спілки), зареє­строваних у Міністерстві юстиції України, як індекс, рекомендовано застосовувати скорочену назву відповідної організації.

Індекси інших документів у сфері стандартизації, а також документів інших суб’єктів стандартизації' цей стандарт не встановлює, їх надають суб’єкти, які ухвалили ці документи.

Для позначання проекту документа застосовують індекс відпо­відного документа, поєднаний зі скороченням слова «проект» - «пр», яке розміщують перед індексом.

Приклад. Проект національного стандарту позначається як прДСТУ, а державного класифікатора - прДК.

Установлені індекси нормативних документів не можна засто­совувати для позначання інших документів чи у скороченнях.

Правила надавання номера та позначання року для національних НД встановлюються згідно з ДСТУ 1.5, державних класифікаторів - згідно з ДСТУ 1.10, технічних умов - згідно з ДСТУ 1.3.

Приймаючи міжнародний чи регіональний стандарт через націо­нальний стандарт, його позначають згідно з ДСТУ 1.7.

У позначенні НД інших суб’єктів стандартизації рекомендовано після індексу НД зазначати коди державних класифікаторів:

- групу згідно з ДК 009 (перші три цифри кодового позначення виду економічної діяльності);

- через дефіс - код суб’єкта стандартизації, якому належить право власності на документ згідно з ЄДРПОУ. Інші складники позначення НД установлюють згідно з ДСТУ 1.3 суб’єкти, які схвалили ці НД.

Якщо у позначенні чинного в Україні документа у сфері стандартизації використано позначення документа міжнародної чи регіональної організації (180, ПС, БМ ГОСТ), а також якщо назву відповідного документа перекладено, то таке позначення не змінюють (не транслітерують).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+