Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3. Позначення параметрів шорсткості за ГОСТом 2. 309-73 та з урахуванням змін № 3 до ГОСТу 2.309–73 від 2005-07-01

Вимоги до шорсткості поверхні встановлюють без урахування дефектів поверхонь (подряпини, раковини і т. п.). Якщо у цьому виникає необхідність, їх указують окремо.

Згідно з ГОСТом 2789-73, шорсткість поверхонь позначають на машинобудівних кресленнях за певною структурою (рис. 9.3).

Знак повинен дотикатися вершиною до контуру поверхні виробу або виносної лінії. Полка знака може бути відсутня, якщо не вказуються пункти 4, 5 або в.

Нове позначення введено відповідно до змін, які були прийняті Міжнародною радою зі стандартизації, метрології і сертифікації у 2002 році (за ухвалення проголосували національні органи Вірменії, України, Молдови, Казахстану, Таджикистану, Росії, Білорусії, Киргизії, Узбекистану). В Україні нове позначення введено в 2005­07-01 (рис. 9.4).

У разі підвищених вимог до шорсткості та якості обробки поверхонь встановлюються додаткові вимоги до напрямку нерівностей. На кресленнях умовні позначення напрямку нерівностей (ГОСТ 2.309-73) за потреби позначають спеціальними знаками (табл. 9.4).

Рис. 9.3. Позначення шорсткості згідно з ГОСТом 2789-73:

1 - параметр (параметри) шорсткості; 2 - знак шорсткості; 3 - полка знаку шорсткості; 4 - вид обробки поверхні та (або) інші додаткові вказівки; 5 - базова довжина згідно з ГОСТом 2789-73; 6 - умовне позначення напрямку нерівностей


Рис. 9.4. Позначення шорсткості згідно зі змінами 2005-07-01:

1 - параметр (параметри) шорсткості; 2 - знак шорсткості; 3 - полка знаку шорсткості; 4 - вид обробки поверхні та (або) інші додаткові вказівки; 5 - базова довжина згідно з ГОСТом 2789-73; 6 - умовне позначення напрямку нерівностей


Залежно від методу обробки шорсткість позначається одним із трьох знаків:


Таблиця 9.4


Напрями нерівностей та їх позначення згідно з ГОСТом 2.309-73 зі змінами № 3


Закінчення таблиці.Базову довжину в позначенні шорсткості поверхні не вказують, якщо визначення значень параметрів Ra і Rz повинно проводитися в межах базової довжини, що відповідає вищевказаним значенням.
Позначення шорсткості, яка є однаковою для частини поверхонь виробу, може бути поміщене в правому верхньому кутку креслення разом із умовним позначенням (V). Це означає, що всі поверхні, на зображення яких не нанесено позначення шорсткості або знак 'У , повинні мати шорсткість, указану перед умовним позначенням. Розміри знаку, взятого в дужки, повинні дорівнювати розмірам знаків, нанесених на зображенні.Значення декількох параметрів шорсткості поверхні записують зверху вниз у такій послідовності: параметр Яа - до 0,1 мкм; параметр кроку нерівностей профілю Бт - від 0,063 до 0,040 мм; на базовій довжині - 0,8 мм; відносна опорна довжина профілю складає /50 80 +10 % на довжині 0,25 мм

Значення параметра Яа не перевищує 0,63-0,40 мкм параметра на базовій довжині 0,25 мм; відносна опорна довжина профілю складає /4060 на довжині 2,5мм____________________________________________


Приклади розміщення позначення шорсткості на лініях контуру деталі, виносних лініях, на поличках ліній-виносок, а якщо не вистачає місця, допускається розміщення позначень на розмірних лініях або на їх продовження:
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+