Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. Антимікробні пакувальні плівки

Для захисту м’ясної продукції від несприятливого впливу патогенної мікрофлори і токсичних продуктів її життєдіяльності в останні роки застосовують бактерицидні матеріали. Прикладом реалізації такого способу є використання антимікробних захисних систем на основі гігієнічно безпечних латексів (водних дисперсій синтетичних полімерів). Так, західна компанія випустила плівку з антимікробною добавкою на основі іонів срібла, яка забезпечує захист від кишкової палички, золотистого стафілокока, сальмонели та деяких типів цвілевих грибків і допомагає запобігти їх розповсюдження. Дія добавки обумовлена вмістом іонів срібла, завдяки яким гине близько 99,99% бактерій. Антимікробний ефект виявляється протягом усього періоду експлуатації упаковки. При цьому іони срібла ніяк не впливають на якість продукту в упаковці. Російські вчені також провели ряд досліджень з використанням іонів срібла, але вони пішли далі, так як використовували наночастинки срібла. Вони розробляли упаковку для нових видів м’ясної продукції, яка повинна містити ряд БАД у своєму складі. Прийомами модифікації ряду полімерних матриць наночастинками срібла були отримані нові матеріали в товарній формі білкових оболонок, ряду таропакувальних матеріалів, виявлені закономірності формування активної упаковки на прикладі ковбасних оболонок з природних полімерів (колаген, віскоза). Для оцінки ефективності дії вибраного режиму по всій довжині зразка використовували структурно чутливі методи; визначалася межа міцності і деформованості зразків при розриві (у вихідному стані та після замочування протягом 10 хвилин у воді), десорбції срібла з модифікованих плівок у воду, набухання плівок у воді. Показано, що обробка плівок в розчині срібла приводить до зміни структури, вираженої в упорядкуванні й ущільненні мікроволокон, що формують губчасту структуру мікрорельєфу поверхні і внутрішнього шару матриці полімеру (рис. 73).

а) б)

Рис. 73. Мікроструктура відколу плівки віскозній (за даними скануючої електронної мікроскопії): а – контроль, б – модифікований зразок.

На підставі отриманих даних зроблено висновок, що шляхом модифікації різних таропакувальних матеріалів наночастинками срібла, а саме білкової ковбасної оболонки і ряду інших упаковок:

· посилюється антимікробна активність,

· досягається збереження якості і безпеки,

· значно подовжується термін зберігання.

Також для надтонких покриттів характерні принципово нові властивості (рис. 74)

Рис. 74. Нові властивості покриттів з наночастинками срібла.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+