Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.7. Досьє виробничої дільниці (Site Master File)

Досьє виробничої дільниці - документ, що підготовлений виробни­ком і містить спеціальну і фактичну інформацію про дотримання вимог GMP при виробництві або контролі лікарських засобів на даній дільни­ці, а також про будь-які тісно взаємозв’язані роботи в примикаючих і сусідніх будівлях. Якщо на даній дільниці здійснюється тільки частина операцій з виробництва і контролю лікарських засобів, то досьє ви­робничої дільниці повинне описувати тільки їх. Наприклад, пакування, аналіз і т.д. Досьє виробничої дільниці складає частину звіту інспекто­ра про проведену інспекцію на відповідність вимогам GMP.

Загальні вимоги і рекомендації

Досьє повинне містити стандартні розділи:

1. Загальна інформація

Коротка інформація про фірму (включаючи начну і адресу), підно­шення до інших дільниць і особливо будь-яка інформація що відно­ситься до розуміння виробничих операцій.

2. Персонал

Організаційна схема, яка перераховує заходи щодо забезпечення якості, включаючи виготовлення і контроль якості.

3. Приміщення і устаткування

Приміщення. Простий план або опис виробничих зон із вказанням масштабу (архітектурні або інженерні креслення не потрібні).

Устаткування. Короткий опис основного технологічного устатку­вання і устаткування контрольних лабораторій (перелік устаткування не потрібний).

4. Документація

Заходи щодо підготовки, перегляду і розподілу необхідної для ви­робництва документації.

5. Технологічний процес

Короткий опис технологічних процесів з додатком по можливості технологічних схем, таблиць, в яких вказані важливі параметри.

6. Контроль якості

Опис системи контролю якості і діяльності відділу контролю якості. Методики по видачі дозволу на випуск і реалізацію готової продукції.

7. Виробництво і аналіз за контрактом

Опис способу оцінки виконавця на відповідність вимогам GMP.

8. Дистрибуція, рекламації і відгук продукції

Заходи щодо розподілу, оптової реалізації (дистрибуції) і система протоколювання

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+