Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передмова

Обсяги виробництва і номенклатура електромеханічних перетворювачів енергії та інформації, до яких належать електричні машин і трансформатори загальнопромислового та побутового призначення виконавчі та вимірювальні електричні машини, їло їх використовують в автоматизованих електроприводах і робототехніці а також інші електромеханічні пристрої різних видів та призначень, невпинно зростають в усьому світі, а разом з цим значно підвищуються вимоги до їхніх техніко-економічних показників. Заводи України продукують різноманітні за конструкцією та призначенням електромеханічні перетворювачі: від малих електричних машин і трансформаторів, потужністю декілька ват, до величезних унікальних трансформаторів, турбота гідрогенераторів потужністю в сотні тисяч кіловат, призначених для електроенергетичних систем.

Необхідність швидкого освоєння виробництва прогресивного електротехнічного обладнання зумовлена сучасною економічною ситуацією, яка полягає в тому, що ринок збуту, як правило, захоплюється тими, хто вміє швидко вловити сучасні тенденції розвитку технічних засобів виробництва, військової техніки та товарів повсякденного вжитку.

Будь-яке виробництво - це певні набори: а) технологічного обладнання, оснащення та інструментів, призначених для цілеспрямованих змін предметів природи; б) енергетичних ресурсів; в) комплектів конструкторської і технологічної документації; які регламентують вимоги до якісних показників предметів виробництва та шляхів їх досягнення; г) виробничо-технічного персоналу необхідного профілю і кваліфікації, спроможного забезпечити виконання поставлених завдань, тобто обізнаного з закономірностями відгуків предметів праці на дії, які над ними виконуються.

Технологія виробництва електромеханічних перетворювачів є специфічною галуззю машинобудування, яка вимагає разом зі знанням основних прийомів виробництва, притаманних загальному машинобудуванню, знання цілої низки особливостей обробки деталей та вузлів зазначеного виду технічних засобів. Це зумовлене специфікою відгуків їх вихідних параметрів та характеристик на дії над їхніми активними та конструкційними елементами під час виготовлення, ремонту, монтажу та експлуатації. Технологу-електромашинобудівнику необхідно завжди брати до уваги ті наслідки, що виникають при зміні стану матеріалів, форм, розмірів та розташувань поверхонь активних елементів цих виробів. Насамперед мається на увазі - зміни їх електричних та магнітних властивостей. Ці самі причини спонукають до необхідності чіткого розуміння особливостей технологічних процесів складання електричних машин, трансформаторів га інших електромеханічних пристроїв, що можуть призводити до відмінностей задекларованих у паспортах властивостей матеріалів, від тих, що є в реальних конструкціях.

У зв’язку із зазначеним вище необхідно усвідомлювати, що до початку слухання цього курсу студент повинен бути обізнаним з теоріею електричних машин, методами їх розрахунків та конструювання, ознайомленим з основними фізико-механічними властивостями електротехнічних і конструкційних матеріалів, а також мати уявлення про методи та засоби виконання різних видів вимірювань.

Під час роботи над посібником були значні труднощі, пов’язані з недостатньою суворістю використовуваних у практиці понять та визначень, складностями, що випливають зі стану української науково-технічної термінології, та обмеженнями в обсязі посібника.

Надзвичайна різноманітність конструкцій електромеханічних перетворювачів, швидкі зміни в технологіях, обладнанні, оснащенні та інструментах, які використовують для їх реалізації, зумовили необхідність розгляду тільки основної сутності технологічних процесів та наслідків, які стають їх результатом. Саме тому прийшлося обмежитися розглядом тільки найбільш поширених технологій та висвітленням негараздів, що виникають під час продукування електромеханічних перетворювачів.

При складанні посібника головну увагу була приділено розгляду основних процесів, які використовують при продукуванні електромеханічних перетворювачів, принципам побудови технологічних процесів і можливим способом їх вдосконалення.

Посібник € узагальненням досвіду викладання курсів “Технологія машинобудування”, “Технологія виготовлення електричних машин і трансформаторів”, “Ремонт електричних машин”, “Монтаж і налагодження електричних машин і трансформаторів”, які читали студентам спеціальності "Електричні машини і апарати” у Національному університеті “Львівська політехніка” в 1980-2000 рр. При написанні посібника використані матеріали, накопичені внаслідок співпраці з провідними електромашинобудівними підприємствами України, Росії, Білорусії та Польщі. Велике значення в добірці матеріалів мала багаторічна робота автора над створенням унікальних електричних машин спеціального призначення.

У відповідності до прийнятих понять про предмет курсу “Технологія машинобудування”, у цьому навчальному посібнику розглянуті питання виготовлення конструкційних елементів електромеханічних перетворювачів, зокрема електричних машин.

У навчальному посібнику описані основні поняття з питань організації і технологічної підготовки промислового виробництва, взагалі, і, зокрема, з виготовлення електричних машин і трансформаторів та їх елементів, розглянуті питання забезпечення необхідної точності виготовлення деталей та вузлів електричних машин, описані традиційні технології обробки, контролю та їх опорядження, які широко застосовують при виготовленні електромеханічних перетворювачів масових серій і таких, які недостатньо висвітлені в навчальній літературі, а, у той же час, трапляються в практиці електромашинобудування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+