Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.2. Нормування шорсткості

Шорсткість поверхні ~ це сукупність поверхневих нерівностей обробленої поверхні з відносно малими кроками.

При стандартизації шорсткості поверхні за основну прийнята система відліку, в якій як базова лінія використовується середня лінія профілю. Середня лінія профілю - це базова лінія, яка має форму номінального профілю і проведена так, що в межах базової довжини / середнє квадратичне відхилення профілю до цієї лінії мінімальне.

Відстань між найбільшим виступом профілю і найнижчою точкою профілю - це найбільша висота нерівностей профілю Rmax. Середній крок нерівностей профілю Sm - це середнє значення кроку нерівностей по середній лінії в межах базової довжини.

Для кількісної оцінки шорсткості поверхні використовують такі параметри:

• середнє арифметичне відхилення профілю, яке визначається як

• висота нерівностей профілю

• середній крок нерівностей

• середнє квадратичне відхилення профілю

де n - кількість точок, що вибрані на базовій довжині; Yi - висота мікронерівності в i-їй точці профілю в межах базової довжини;
- найвищі точки виступів і найнижчі точки западин у межах базової ловжинй;
- i-ий крок мікронерівносгей профілю.

Профіль шорсткості поверхні і параметри, які його визначають, показані нарис. 2.24.

Для позначення шорсткості поверхонь на кресленнях використовують умовні позначення. Структура позначення шорсткості за ГОСТ 2309-73 показана на рис. 2.25.


Рис. 2.25. Структура умовного позначення шорсткості на кресленнях


Рис 2.26 Приклади позначення шорсткості на кресленнях:
а - повне позначення вимог до шорсткості поверхні; б - позначення шорсткості обробки поверхні, яку можна досягти будь-яким методом обробки; в - шорсткість поверхні має бути досягнута зі зніманням верхнього шару матеріалу, г - шорсткість поверхні повинна бути досягнута без знімання верхнього шару матеріалу

У зоні 1 наведені дані про середнє арифметичне відхилення профілю або висоту його нерівностей, в зоні 2 - вид обробки поверхні або інші додаткові вказівки, в зоні 3 - базова довжина, на якій визначають параметри шорсткості, в зоні 4 - умовне позначення напрямку нерівностей.

На рис. 2.26 показані правила виконання знака шорсткості поверхонь і приклади його оформлення на кресленнях.

За відсутності будь-яких позначок щодо вимог до шорсткості поверхні, середньоарифметичне відхилення профілю рекомендується визначати за формулою

де δ - допуск на виготовлення деталі, мкм; К - коефіцієнт пропорційності, який приймається залежно від діаметра деталі: при діаметрі до 18 мм - К = 0,2 - 0,25; при діаметрі від 18 до 50 мм - К - 0,15 - 0,20; а при діаметрах більших 50 мм - К = 0,1- 0,15.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+