Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2. Визначення значення припусків

Значення припусків на обробку і допуски на них залежать від деяких чинників, ступінь впливу яких суттєво відрізняється. До основних чинників, які впливають на значення припусків належать: тип матеріалу та його марка, конфігурація заготовки, розміри, вид і спосіб виготовлення заготовки, вимоги щодо механічної обробки, шорсткості поверхні та точності розмірів деталі.

Припуск на обробку поверхонь деталей можна визначити за відповідними довідковими таблицями, за стандартами або розрахунково-аналітичним методом.

При використанні розрахунково-аналітичного методу визначають мінімальний. номінальний і максимальний припуски на конкретну технологічну операцію.

Мінімальний припуск при послідовній обробці протилежних боків заготовки (односторонній припуск)


при паралельній обробці протилежних поверхонь (двосторонній припуск)


при обробці зовнішніх і внутрішніх циліндричних поверхонь (двосторонній припуск)де- висота нерівностей профілю, що залишився на деталі після виконання попереднього технологічного переходу;- глибина дефектного поверхневого шару, зумовлена попереднім технологічним переходом (зневуглецьований або вибілений стан);- сумарні відхилення розташування поверхонь (відхилення від паралельності, перпендикулярності, співвісності, симетричності, перетину осей, позиційні відхилення), а в деяких випадках ~ відхилення форми поверхні


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+