Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.3. Обробна деталей на оправках

Обробку деталей на оправках використовують тоді, коли необхідно досягнути високого рівня коаксіальності поверхні, що оброблюється, відносно поверхні, вісь якої обрана за базову; при обробці деталей з малою осьовою довжиною, які неможливо затиснути в патронах; при обробці зовнішніх поверхонь, ексцентричних відносно отвору та в інших випадках.

За способом встановлення оправок на верстаті вони поділяються на центрові, тобто такі, що встановлюються в центрах верстата, і консольні, які закріплюються на шпинделі або в патроні. За конструкцією центрувальних елементів оправки поділяються на жорсткі та розтискні.

У техніці застосовують три типи жорстких оправок: конусні, циліндричні і шліцеві.

Конусні оправки (рис. 5.26, а) застосовують для обробки деталей з циліндричним отвором. Крутний момент передається деталі за рахунок сил тертя між оправкою і напресованою на неї деталлю. Конусність таких оправок знаходиться в межах

Чим більша точність отвору, тим меншою може бути конусність, а отже, вища точність центрування деталі, краща передача крутного моменту і менші перекоси деталі. Діаметр оправки О повинен бути на 0,01-0,02 мм більшим від верхнього граничного розміру отвора.

На циліндричні оправки деталі можна встановлювати по посадках з проміжком або з натягом, рис. 5.26, б і 5.26, в.

Оправки, на які деталі встановлюють по посадках з проміжком, мають бурт (рис. 5.26, б), до якого притискається деталь. Перевагами таких оправок є простота виготовлення, надійність фіксації, можливість одночасної обробки декількох деталей за одну установку. Недоліками є невисока точність центрування і неможливість обробки торцевих поверхонь.

Рис. 5.26. Використання жорстких оправок' а -- обробка на конусних оправках: б - встановлення опрйвки в двох центрах, в - встановлення деталей на циліндричну оправку і проміжком: г - встановлення деталей на циліндричну оправку з натягом: д - використання иіліцевоі оправки

Оправки для встановлення деталей з натягом (рис. 5.26, в) забезпечують точне центрування деталі і дозволяють обробляти один або два торці. Недоліком таких оправок є висока трудомісткість встановлення та зняття деталей з оправок.

Шліцеві оправки (рис. 5.26, г), як і циліндричні, можуть бути з буртом або без нього. Для коротких отворів оправки роблять циліндричними, а для довгих - з малим конусом. Центрування деталей, що оброблюються, таке саме, як і центрування шліцевих з’єднань: по зовнішньому діаметру, по внутрішньому або по бічних стінках шліців.

Розтискні оправки мають конструкції, показані на рис. 5.27.

Рис. 5.27 Конструкції розтискних оправок

а - цангова розтискна оправка, б ~ плунжерна оправка; в - кулькова оправка, г самозатискна роликова оправка; д - оправка з тарільчастими пружинами, е - оправка з еластичним ттискни м елементом

Цангові оправки (рис. 5.27, а) використовують для центрування деталей, які мають оброблений отвір. Оправка може збільшувати свій діаметр до 0,5 мм. Точність центрування - 0,2 - 0,3 мм.

На плунжерних оправках (рис. 5.27,6) деталь закріплюється за допомогою плунжерів 1. Застосовуються плунжерні оправки з розтис-канням в одному або в двох перетинах деталі. При застосуванні оправки з розтисканням для встановлення деталі використовується центруюча циліндрична поверхня 2. Точність центрування така сама, як і цангової оправки.

На рис. 5.27, в показано кульову оправку, призначену для обробки коротких деталей. Для закріплювання довгих деталей застосовують оправки з двома рядами кульок. Такі оправки забезпечують точність центрування до 0,02 мм при відносно великій (до 1 мм) зміні розміру отвору.

Самозатискні роликові оправки працюють так. Після встановлення деталі на оправці під дією пружини або від руки здійснюється поворот сепаратора 1 за стрілкою Б (рис. 5.27, г) ролики виходять зі шліців, в яких вони розташовані, і здійснюється їх початкове заклинювання. Під час різання сила затискання збільшується. Такі оправки не дозволяють обробляти тонкостінні деталі.

Затискання деталей в оправках з тарілчастими пружинами (рис. 5.27, д) і пружною тонкостінною оболонкою (рис. 5.27, е) яка деформується за допомогою еластичної манжети, використовуються для чистової обробки деталей високої точності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+