Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.5. Комбіновані методи обробки

Комбіновані методи обробки, засновані на паралельному або послідовному застосуванні декількох фізико-хімічних методів або сумісно з різанням, є перспективними і розвиваються досить інтенсивно. На сучасному етапі розвитку до комбінованих методів прийнято зараховувати айоДно-механічний, електроерозійно-хімічний, ультразвуковий електрохімічний, електролазерний тощо.

У практиці машинобудування широко застосовують анодно-механічний- метод- обробки, який базується на використанні явища анодного розчинення та ерозії поверхневого шару заготовки з механічним видаїенням частинок, що відокремлюються від заготовки під час обробки. Принципова схема обробки пояснюється рис. 13.10. При наближенні електрода-заготовки 3 до електрода-інструмента 1, які занурені в електроліт 2, під час проходження струму відбувається руйнування електрода-анода. Продукти руйнування 4, що виникають під час роботи, погано проводять електричний струм і їх необхідно вилучати з проміжку між електродами.

Продуктивність анодно-механічної обробки визначається електричними і механічними параметрами. При виконанні здиральних робіт робоча напруга U знаходиться в межах 18-20 В, струм I = 50- 70 А. що забезпечуе швидкість знімання металу V від 1,0 до 1, 5 мм/хв; при шліфуванні - U = 15 - 17 В, I = 13-15 А, V = 0,1 -0,2 мм/хв; при виконанні доводочних операцій U = 8-12 В, I = 4-8 А, V = 0,03 - 0,06 мм/хв. Швидкість руху інструмента знаходиться в межах від 0,5 до 25 м/с, а сила притисьання - 50 - 200 кПа (0,5 - 2,0 кгс/см2).

Найкращим електролітом вважається водяний розчин рідкого скла (силікат натрію).


На рис. 13.11 показані схеми анодно-механічного довбання і анодно-механічного різання.

Анодно-механічна обробка характер изу-ється малим зношуванням електрода-інструмента відносно електрода-заготовки (не більше 20-30% при виконанні грубих робіт і 2 - 3 % на чистових режимах), високою продуктивністю на грубих режимах обробки (35- 100 мм3/с) і високою якістю обробленої поверхні при чистових режимах (Rz< 1,0 мкм).

Для виконання робіт використовуються спеціальні верстати, але в деяких випадках роботи можна виконувати на модернізованих шліфувальних верстатах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+