Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. Історичні твори

Хроніки. Правдоподібно вже в перших десятиліттях християнства прийшла на Україну також християнська історична література. До неї належать і хроніки, типові твори візантійського середньовіччя, які оповідають про історію людства, починаючи від створення світу так, як про це оповідає Біблія і давні грецькі історики. Забарвлення такої хроніки напів-релігійне. У візантійській літературі було чимало таких хронік; багато з них прийшло також на Україну. Найважніші з них хроніка Івана Малали Антіохійського та хроніка Юрія Грішника (Гамартола). З інших хронік цікава хроніка Костянтина Марасії тим, що подає повість про Троянську війну.


Хроніка Малали. Уложена в УІ-УІІ ст. в Антіохії, хроніка Івана Малали має в собі відбиток впливу культури Сходу, схильність до фантастичних оповідань. Тому й містить багато поетичного матеріалу з східної грецької міфології, з оповідань про Троянську війну й Олександра Македонського. Слов’янський переклад має ще вставки: апокрифічні Завіти 12 патріархів і Слово Атанасія Олександрійського про Мелхиседека.

Хроніка Юрія Грішника. Дуже поширена була на Україні хроніка Юрія Грішника, перекладена на південнослов’янському грунті два рази, перший раз давніше, другий — в ХІІІ-ХІУ ст. Хроніка Малали доводить історію до Юстиніана, хроніка Грішника до 842 р. Також хроніка

Грішника змішує історичні факти з видумками, історичні оповідання з розважальними оповіданнями про Сивіллу, про цдря Соломона й царицю Южську і т, д. Усе ж до


XIV ст. вона разом з хронікою Малали була у нас єдиним джерелом історичних відомостей. На її сюжетах виробляв свій смак український аматор історичнихтворів, від неї перейняли наші літописці той релігійний характер, котрий бачимо, наприклад, в оповіданнях про різні прояви природи в наших давніх літописах.

„Історична Палея“. Старозавітну історію подавала „Історична Палея“ (Книга бьітія небеси и земли, Очи палейныя). Додержуючись історичної нитки в перепові данні біблійних подій, які доводить до царя Давида, Історична Палея все ж віддаляється від оповідань історичних книг Біблії, бо часто міняє його на апокриф, перекручує біблійні імена або зміняє порядок біблійного викладу. Доступна ширшим колам читачів, Історична Палея залишила свої сліди в усній народній словесності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+