Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10. Значення „Слова...“

Історично-літературне значення „СловаТак бачимо, що „Слово про похід Ігоря“ не тількіі^своїм змістом і його оброблендеш«формокц_аде_й_ своєю ідеєю творить предорогоцінну окрасу цілої старої української літератури. Тема його вірна історичніи основі и не менше вірний малюнок подробиць тодішнього дружинного, княжог*' й боярського побуту,ВІЙСЬКОВОГО ЖИТТЯ, а попри Ці й спокійного життя по селах і містах, і картина весільного бенкету, хліборобської праці на полі тощо. Поет дав чудовий _опис_рдного з багатьох походів українських князів на половців, змалював Псартйнй прїфддії7 представив душевний настрій живих людей, їх радощі та смуток, їх думки та змагання і все те надихнув своїм яскравим талантом з виразним ліричним забарвленням.

Можна підшукати паралелі „Слова!..“ з сербськими піснями. Багато аналогій як щодо складу, так і щодо малюнку побуту має „Слово...“ в середньовічних західноєвропейських поемах. Воно й походить з того століття, коли зложилася пісня про Нібелунгів, коли на Заході процвітала лицарська поезія в піснях трубадурів, мінестрелів і мінезенгерів. Зокрема, в пісні про Нібелунгів можна Уідшукати паралелі до „Слова про похід Ігоря“. Одначе якщо шукати у всесвітній літературі аналогії до „Слова про похід Ігоря“, останнє найбільше зближене до фран-узької пісні про Роланда. Щодо глибини почування „Слово...“ може стати нарівні з знаменитою південно-французькою піснею, але уступає їй у прозорості характерів і подій. Зате „Слово...“' перевищує пісню про Роланда виразністю малюнків природи. Битви в „Слові...“ змальовані загальними рисами, без таких . живих подробиць, які бачимо в пісні про Роланда. З аналогій варто відмітити, що в французькій пісні також гине французьке військо в Ронсевалі, також горює-сумує Карло Великий, який мститься і боретьсй з невірними сарацинами. І провина Роланда, як і Ігоря., була та, що він у своїй зарозумілості не хотів попросити помочі Карла Великого.

Коли цілість „Слова...“ гарна, то поодинокі епізоди виблискують рідкою красою, як, наприклад, опис двох битв українців з половцями, високопатріотичний поклик поета до сучасних князів і високопоетичний плач Яро-славни, — або вводять нас в життя найдавнішої доби, мало відомої нам через недостачу потрібного історичного матеріалу. Замітне „Слово про похід Ігоря“ і своєю великою національною свідомістю і повною самостійністю. Хоч автор був начитаний у тодішній перекладній і оригінальній літературі, але своїм генієм утворив він вповні самостійний і оригінальний твір, що довіку чаруватиме своєю будовою, надзвичайною поетичністю, зв’язністю і глибокою ідеєю любові рідної землі

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+