Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. Письменський відгомін змагань до релігійної унії

Безуспішність заходів Цамблака коло релігійної унії. З побутом обох болгарів Кипріяна та Григорія Цамблака на українських і білоруських землях стоять в тісному зв’язку також перші серйозніші проби заведення тут церковної унії. На весну 1396 р. вибрався Кипріян в свої західні єпархії, був у Вітовта, на Білорусі, потім поїхав у Київ, звідти на Волинь і в Галичину. Восени того року з’їхався Ягайло з Кипріяном і відбув з ним конференцію в справі з’єднання східнослов’янської церкви з римською. Урадили вдатися до патріарха й подати йому проект, вислати своїх відпоручників на синод, що мав би зійтися десь на Україні або Білорусі й перевести злуку східної й західної церкви. .

І хоч з тих заходів нічого не вийшло, Ягайло не покидав своєї думки. Для її здійснення і наступив вибір окремого митрополита для українських і білоруських земель в особі Григорія Цамблака, що для цієї мети взяв участь у Констанцькім соборі. Там вітав папу Мартина V промовою, збереженою в латинськім перекладі в хроніці Райхенталя. Від володарів Литви й Польщі висловив тут Цамблак бажання, щоб унія увійшла в життя шляхом гідним, чесним і звичайним, а саме на вселенськім соборі, на якім делегати обох сторін вияснили б справи віри. Друге панегіричне писання з цього приводу задержалося в церковно-слов’янськім тексті: є це „Григорія архиепископа киевъского и всея Руси слово похвалное“. Тут запропонував членам Констанцького собору зійтися і вияснити гідним способом релігійні різниці, обертаючися в сумнівних випадках до книжок, які полишили по собі богомудрі мужі.

Одначе заходи Цамблака були так само безуспішні, як безуспішною лишилася участь митрополита Ісидора в Флорентійськім соборі в 1439 р. та приступлення його до унії. В цілорічних подорожах по українських і білоруських землях 1440—1441 рр. він переконався, що там не було ніякого спочування унії, і тому навіть не задержався в цих землях, коли мусів утікати з ворожої для унії Московщини.

Окремий київський митрополит. В часі неприсутності Ісидора вибрано нового митрополита Йону, якому спочатку підлягали також українські й білоруські єпархії. Але 10 літ пізніше, в 1458 p., папа прислав на митрополита українських і білоруських земель уніята Григорія Булгара й відтоді московські митрополити титулували себе митрополитами московськими та всієї Русі, а українці й білоруси по смерті Григорія почали вибирати своїх митрополитів, котрі титуловали себе митрополитами київськими та всієї Русі.

„Посланіє Місаїла“. По смерті Григорія православний собор, зложений з єпископів, княжат, панів і визначних мужів, правдоподібно хотячи обсадити митрополію, вислав на весні 1473 р. якесь посланіє до папи. Минуло три роки, папа не відповів нічого на посланіє і в' березні 1476 р. вислано до нього друге посланіє, підписане кандидатом на митрополію Місаїлом (з роду князів Псгруцьких, або Пстручів) з гуртком православних княжат і панів. Посланіє дає зразок . пізнього візантійського риторства, написане неясно й дуже многослівно, переповнене такими прибільшеними й незвичайними компліментами, які ще через часте їх повторювання викликають несмак у читача. Можливо, що така зверхня його форма, яка гарно свідчить про теологічну зручність ритора-автора, мала на цілі засипати папу компліментами, щоб якнайменше дати дійсних устулок. З причини свого убогого змісту, балакучості, розтягненості, напушистості й повторень одного •и того самого „Посланіє Місаїла“ це пам’ятник невисокої вартості, а літературного інтересу надає йому виключно та обставина, що українська література того часу бідна пам’ятниками.

Зміст. Досить довга перша частина „Посланія Місаїла“ це одна неперервна низка найбільше вишуканих похвал папі. Висипавшись з компліментами папі, автор чи автори зазначають, що нема різниці між греками й римлянами та „російськими слов’янами“, тимчасом вони довідалися, що східнослов’янську церкву представляють перед папою як невірну. Автори „Посланія“ порівнюють обвинувачів українського й білоруського народів з безводними хмарами, які проганяють вітри, з безплодними деревами, зо спіненими хвилями моря тощо. Подавши в другій частині вістки про самих себе й визнання своєї віри, аэтори „Посланія*4 наводять як свій погляд — погляд * католиків на папу як всенайсвятішого пастиря і старшину всіх святих отців і православних патріархів, що більше, вони навіть натягають на католицький спосіб свої православні догми та все-таки підкреслюють, що кожен має мати непорушеним обичай і устав своєї церкви. Від папи повинен кожен християнин учитися лагідності та смирності.

„Бо треба любовною премудрістю, лагідністю відзначатися, щоб зовсім не вимагати зброї лютості на поправу такої пастви. В наших бо землях бачимо багатьох з боку західної церкви таких по* імені пастирів, які держаться того звичаю, що думають лютістю побільшувати стадо й більше гублять з нього, віддають гідних судові, в’яжуть їх *і мучать, інших силою тягнуть “із благочестія во благочестіє", руйнуючи союз мира, любові зависним • гнівом. То бо незручний

пастир, перелякавши своїм криком, нагло та швидко знищив і викинув овечку з свого стада, то кинувши палицею, перестрашуючи ворогів, потрапить у голову й побачить перед собою трупа; то знову стративши голову в запалі, пхне ногою й поламає хребет або ребряні кости, які заслоняють нутро. А милосердний пастир свобідний і далекий від того всього; лагідно бо споглядаючи на своє стадо, тихо порушуючи устами або духовним криком накликаючи стадо, доводить до того, що воно держиться купи й не розбігається більше. Він навчає не лишати й кривого, але брати його на своє плече. Привикши бо до такого звичаю,

вівці біжать слідом за солодким голосом пастиря, а від чужого тікають, і так ступаючи перед ними радісними ногами, євангельським шляхом наставляє їх на апостольські таг пророчі поля, і часто обертаючися та бачачи їх добру віру, що вони йдуть, множаться і добре годуються, веселитися, бо сподівається прийняти від пана стада не тільки нагороду, але й заслужену пошану. А коли настає спека від сонячного палу й потрібно великого холоду, він виводить їх на

висоту євангельських гір і дозволяє їм мати усяку свободу, також відти посилає їх перед себе на небо”.

Такі й інші прикмети знаходять автори „Посланія“ у папи. Тому папа може довести до союзу й миру, хай тільки вишле на наші землі двох знаменитих добро-розумних мужів, котрі знали .6 добре закон і обичаї обох церков і котрі щиро придержувалися б постанов Флорентійського собору: з них одного віроісповідника східної церкви та другого західної. В другій частині викладений істотний зміст “Посланія”, бо в третій частині укладачі „Посланія“ просять від папи як верховного пастиря для себе різних духовних дібр і ласк, а кінцеву частину виповняє прохання о відповідь.

Віднайдення „ПосланіяВідшукав це „Посланіє“ і предложив віденському магістратові для потвердження та вписання в акти уніатський митрополит Іпатій Потій, який і видав його в 1605 р. в оригіналі й окремо по-польськи на доказ давнини унії українських і білоруських земель з Римом п. з. „Посельство до папежа римъского Сикста IV оть духовенства и оть княжать и пановъ рускихъ зъ Вилни року 1476" мЪсяца марта 14 дня черезъ пословъ въ томъже листе нижеименованныхъ“. Сучасні православні письменники проголосили це „Посланіє“ підробленим, але новіша критика признає його автентичним.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+