Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Вивчення навчальної дисципліни “Стратегія підприємства” є необхідністю, викликаною невідкладною потребою підприємств України у фахівцях, здатних приймати оптимальні рішення, що пов'язані з майбутнім функціонуванням підприємства, постійно узгоджувати поточну діяльність із стратегічними цілями, забезпечувати адаптацію підприємства до змін зовнішнього середовища шляхом формування та реалізації ефективних стратегій діяльності.

Метою навчальної дисципліни “Стратегія підприємства” є формування у студентів знань, навичок достатніх для проведення стратегічного аналізу, розробки стратегії та організації її успішної реалізації.

Завдання навчального курсу полягає у засвоєнні загальних теоретико-методологічних засад розробки стратегії і вибору стратегічних альтернатив; розгляді стратегічного планування в системі стратегічного управління підприємством; ознайомленні із сучасним станом і напрямками формування та реалізації стратегії діяльності підприємств в Україні; набутті практичних навичок формування стратегії на всіх стадіях життєвого циклу продукції.

Особлива увага у вивченні дисципліни приділяється прищепленню студентам навичок стратегічного мислення, адже середовище, в якому діють сучасні підприємства, характеризується високою нестабільністю і непередбачуваністю умов розвитку.

В таких умовах екстраполяційне довгострокове планування (від досягнутого рівня), яке застосовувалося раніше, вже не може бути інструментом коригування росту і розвитку підприємств, тому на зміну йому приходить стратегічне планування і стратегічне управління. Спеціаліст з економіки, який не володіє принаймні основними елементами і методами стратегічного планування і управління не буде конкурентоспроможним на ринку праці.

Навчально-методичний посібник написано відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 “ Економіка підприємства”.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+