Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Передмова

Навчальний курс «Риторика» є нормативною дисципліною й розрахований, у першу чергу, для магістрів. Пропонований курс лекцій може бути корисним для аспірантів, викладачів вищих технічних навчальних закладів освіти, а також для тих, хто бажає ознайомитись із секретами спілкування. Адже всі люди переконані в тому, що якщо вони можуть розмовляти, то це означає, що вони вміють спілкуватися. На жаль, це зовсім не так.

Здатність спілкуватися один з одним – це один із найголовніших здобутків людства, набутий людиною в ході її еволюції. Кожному з нас постійно потрібно вчитися мистецтву спілкування, безперервно практикуватися й удосконалювати свої навички спілкування. Якщо ми вміємо грамотно побудувати висловлювання, то ми вміємо чітко висловити свої думки, уявлення, погляди, пропозиції та рекомендації, а це означає, що ми зможемо найкоротшим шляхом досягти своєї мети в будь-якій галузі нашої діяльності.

Таким чином, метою курсу лекцій із нормативної дисципліни «Риторика» є знайомство із законами спілкування, монологічного та діалогічного висловлювання, умінням переконувати та грамотно будувати свої стосунки у своїй професійній діяльності (з підлеглими, колегами та керівниками), уникати зайвих конфліктів, які дуже часто виникають через те, що люди не можуть чітко сформулювати свою думку.

Епіграфом для курсу лекцій з риторики може служити поетичне формулювання значення вміння спілкуватися, запропоноване великим перським письменником і мислителем Сааді (між 1203 і 1210 – 1290 рр.)

Умен ты или глуп,

Велик ты или мал –

Не знаем мы,

Пока ты слова не сказал.

В основу курсу лекцій покладено фундаментальну працю доктора філологічних наук, професора Й.А. Стерніна.