Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Характеристика мовного впливу

Мовний вплив – це вплив на співрозмовника за допомогою мови та невербальних засобів, що супроводжують мову, для досягнення поставленої мети.

Способи та прийоми такого впливу вивчає наука – наука про ефективне спілкування, що отримала назву «Мовний вплив».

Мовний вплив формується як інтегральна наука, що поєднує в собі цілу низку суміжних наук: традиційну лінгвістику, психолінгвістику, комунікативну лінгвістику, риторику, психологію, психологію управління, теорії масової комунікації, рекламу, менеджмент, соціологію, теорію і практику управління соціальними системами, конфліктологію.

Сучасна наука про мовний вплив має таку структуру:

· риторика як наука про ефективну публічну мову;

· міжособистісне спілкування як наука про ефективне спілкування в умовах прямого усного мовного контакту людей один з одним;

· реклама як наука про ефективний вплив на реципієнта з метою просування товару чи послуги на ринку.

Риторика як наука і практика в XX столітті продовжує практичні традиції класичної риторики, але переконання сьогодні здійснюється в основному не логічними способами, як це було прийнято в античній і особливо в середньовічній риториці, а емоційно-психологічними прийомами, з урахуванням особливостей співрозмовника й аудиторії.

Міжособистісне спілкування поділяється на ділове та ігрове (розважальне, світське). І те й інше потрібно вміти вести, і тому й іншому необхідно вчитися. Ділове спілкування спрямоване на досягнення інформаційних або предметних цілей. Ігрове спілкування спрямоване на досягнення комунікативних цілей – підтримка контакту, проведення часу, розвага у процесі спілкування.

Ділове спілкування практично до початку XX століття було відсутнє як наука. Сьогодні ділове спілкування формується як один з найважливіших розділів мовного впливу.

Реклама знаходиться переважно у сфері науки про мовний вплив, оскільки вона тісно пов’язана з текстом, з його впливом на реципієнта; але реклама має й технічну сторону – графіку, дизайн, візуальні засоби, «економічну» компоненту тощо.

Реклама до початку XX століття була в основному практикою, але на початку століття вона поступово перетворилася на науку, що включає в себе інформацію та оперує категоріями цілої низки інших сучасних наук: психології сприйняття, теорії тексту, психолінгвістики, соціології тощо. Реклама – це складова мовного впливу, яка сьогодні активно розвивається.

Таким чином, риторика, міжособистісне спілкування та реклама – ось три основні складові науки про мовний вплив.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+