Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.3. Фактори мовного впливу

Сукупність типових вербальних і невербальних сигналів, що впливають на ефективність спілкування, визначається як фактор спілкування. У рамках факторів виділяють правила спілкування, які сформувалися у суспільстві. Правила поділяються на нормативні (як потрібно? як правильно? – тобто правила мовного етикету) і правила мовного впливу (як краще? як ефективніше?).

Також існують прийоми мовного впливу – конкретні мовні рекомендації щодо реалізації того чи іншого комунікативного правила. Наприклад, таке комунікативне правило мовного впливу – «Чим ближче, тим ефективніше» реалізується такими прийомами: слід підходити ближче до співрозмовника, доторкайтесь до нього, порушуйте його персональний простір тощо.

Основними факторами мовного впливу є:

1. фактор зовнішнього вигляду того, хто говорить;

2. фактор дотримання комунікативної норми;

3. фактор налагоджування контакту із співрозмовником;

4. фактор погляду;

5. фактор фізичної поведінки під час промови (рухи, жести, пози);

6. фактор стилю спілкування (дружність, щирість, емоційність, не монотонність, натхнення);

7. фактор організації простору спілкування;

8. фактор змісту промови;

9. фактор мовного оформлення;

10. фактор обсягу повідомлення;

11. фактор розташування фактів, аргументів, ідей;

12. фактор часу;

13. фактор адресата (включає фактор кількості учасників спілкування);

14. фактор комунікативного жанру (урахування правил ефективності певного жанру мови – виступ на мітингу, розважальний виступ, критика, зауваження, наказ, прохання тощо).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+