Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Умови ефективного мовного впливу

Для того, щоб наш мовний вплив був ефективним, необхідно дотримуватись певних умов. Якщо ж хоч деякі з цих умов будуть порушені, ефективність мовного впливу буде різко знижена.

Існують такі умови, дотримання яких є необхідною умовою ефективного мовного впливу в конкретному акті спілкування:

1. знання комунікантом загальних законів спілкування й дотримання їх;

2. дотримання комунікантом правил безконфліктного спілкування;

3. використання ним правил і прийомів мовного впливу;

4. реальна досяжність поставленої предметної мети.

Ще один дуже важливий момент, якого обов’язково потрібно дотримуватись при обговоренні проблем ефективності мовного впливу.

У будь-якому цивілізованому суспільстві діє чи не найважливіше правило комунікації: зі всіма людьми потрібно підтримувати комунікативну рівновагу. Якщо учасники спілкування дотримуються цього правила, то з ними можна обговорювати прийоми та правила ефективного спілкування і про безконфліктне спілкування. Якщо ж люди цього правила не дотримуються, то вони знаходяться за межами цивілізованого суспільства і їхнє спілкування відбувається за іншими законами, далекими від цивілізованого суспільства.

Порушення основного правила комунікації як правило призводить до виникнення конфліктних ситуацій, а саме спілкування втрачає ефективність. Звісно, можна брутальною поведінкою чи примусом досягти від співрозмовника своєї предметної чи інформаційної мети, але таке спілкування лежить за крайми цивілізованого і його важко назвати результативним.

Таким чином, ефективне спілкування базується на двох основних принципах: принципі результативності та принципі комунікативної рівноваги.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+