Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

10.1. Вибір теми виступу

Перед своїм виступом кожний оратор повинен дуже ретельно підійти до вибору теми, оскільки з неї будуть випливати тези, які йому потрібно буде або захистити, або спростувати.

Тема повинна бути сформульована таким чином, щоб вона включала в явному або прихованому вигляді те питання, на яке виступ покликаний дати відповідь.

Окрім того, після того як тему сформульовано, потрібно, згідно із законами логіки, «поділити обсяг поняття», тобто виділити складові того поняття чи явища, яке обране в темою. Ці складові і стануть елементами плану виступу та основою всього виступу.

Наприклад, у рамках теми «Проблеми сучасної вищої школи» можуть бути розглянуті такі питання: Болонський процес та його життєздатність у системі вищої освіти України, ефективність запровадження системи загального тестування під час вступу до ВНЗ, проблеми мотиваційного забезпечення навчального процесу у ВНЗ, проблеми контролю якості сучасної освіти, працевлаштування студентів після отримання диплому бакалавра, спеціаліста та магістра та багато інших. Розгляд вказаних питань якраз і може служити тим каркасом, навколо якого й буде побудовано виступ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+