Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

10.5. Види планів виступу

Наведемо декілька можливих планів виступів:

– 1. Викладення фактів. 2. Міркування, що витікають з них. 3. Заклик до дії.

– 1. Продемонструвати щось негативне. 2. Показати, яким чином можна виправити ситуацію. 3. Заклик до співпраці.

– 1. Існує ситуація, яку потрібно виправити. 2. Нам для цього потрібно ... . 3. Ви повинні допомогти реалізувати цей план тому, що... .

– 1. Постановка проблеми. 2. Пропонується, яким чином можна її вирішити. 3. Звертання до аудиторії із пропозицією висловити свої міркування з цього приводу.

– 1. Дається опис випадку. 2. Висновок, який й витікає з цього випадку. 3. Що потрібно робити.