Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.2. Сила думки

З усіх енергій, що існують у Космосі, наймогутнішою енергією, що володіє як творчою, так і руйнівною силою, є думка. Людина як мисляча істота користується протягом усього життя цією великою силою, не розуміючи ні значення, ні наслідків свого мислення як для неї особисто, так і для всієї Світобудови. Її могутність полягає в тому, що вона пускає в хід і рух стихійні сили природи, що самі по собі нерухомі й інертні й вимагають для приведення в дію поштовху, що дається їм думкою людини [20, с. 57]. Тому наша доля значною мірою визначається нашими думками. Ми володіємо лише тією силою, що намалювали у своїй уяві. Світ навколо нас такий, яким ми його подумки уявляємо. Наші життєві ситуації і навколишнє оточення – це не що інше, як матеріалізація наших думок. Обмеженість думок спричиняє обмеження наших можливостей. Будь-яка думка, що народжується в нашій свідомості, кінець-кінцем, реалізується.

Що ми знаємо про думку? От як її характеризують у філософських, наукових працях. Ми такі, які в нас думки. Думка творить форми й образи. Енергія слідує за думкою. Думка – реальна сила; вона є дорогоцінний магніт і могутня стріла. Думки течуть, як вода в ріці, “Я” незмінне. Сьогодення – реальна думка, через мить вона вже в минулому. Думка є інформація “Думка – це хвилі енергії. Спрямована й частково сконцентрована (сконденсована) думка може пересувати предмети. Спрямована диференційовано думка перетворюється в інструмент телепатії, за допомогою її можна змусити людину на відстані робити певні дії” [10, с. 87]. Є безперечні докази впливу думки на фізіологічні процеси, що відбуваються в живих організмах, і навіть на досить великих відстанях (відомий феномен передачі думки на відстань).

Дослідження енергії думки почали проводитися вченими в середині 30-х років ХХ століття. На той час були отримані перші знімки думки як енергетичного явища, досліджені закономірності впливу цієї енергії. Найбільш успішно ця робота йшла в Америці. Так, професори Рейн і Макдугал працювали над передачею думки на відстані. Протягом декількох років було встановлено, що для цього люди не повинні володіти якимись феноменальними здібностями, вони можуть діяти в межах розуму і волі. Цікавими були досвіди доктора Аніти Мьюль. За допомогою апарата, що вловлює найтонші пульсації серця, вона встановила, що висока думка надзвичайно підвищувала напругу і стоншувала вібрації, тоді як думка повсякденна відразу ж їх знижувала. Це говорить про те, що існує якийсь вплив якостей думки на загальний фізіологічний стан людини. При цьому бувають у буквальному значенні слова легкі й важкі, думки і почуття. Давньогрецькі філософи говорили про згустки думок і почуттів, що у буквальному значенні витають у повітрі. Вважалося, що вони можуть впливати на життя людей і навіть на неживі предмети.

Хвилі, випромінювані мозком, якщо вони не перетерплять яких-небудь змін, спрямовуються кожним індивідом конкретній приймаючій свідомості для того, щоб збудити відповідний відгук. Усе що відбувається піддається впливові не тільки свідомості зацікавлених сторін, але також і свідомості сторонніх людей. Так, повідомлення про злочини і кінофільми, їм присвячені, тільки підсилюють у свідомості людей уявлення про всюдисуще зло і породжують нові злочини. Нинішнє положення з підлітковою злочинністю чітко відбиває цей принцип. Підсвідомість завжди виробляє завершений цикл або ціле. Вона з усіх сил буде прагнути до здійснення очікуваного. Її робота не буде закінчена, поки людина, налаштована на нещасний випадок, не потрапить у нього сама або поки це не станеться з ким-небудь із близьких людей. Те ж саме справедливо у відношенні свідомості, налаштованої на успіх, на зустріч з перешкодами або для будь-якого іншого типу свідомості.

От чому езотерика завжди стверджувала, що контролювати свої думки надзвичайно важливо, тому що думка матеріальна. І як легковажно ми завжди відносилися до цього попередження. Може наука змусить нас звернути увагу на свої слова і думки? Думки проносяться в мозку дуже швидко і спочатку важко їх виразити. А наш мовний апарат, навпроти, працює повільно. І якщо ми зможемо почати “редагувати” свою мову, прислухатися до того, що збираємося сказати, і не дозволяти собі вимовляти нічого негативного, тоді ми опануємо мистецтвом керувати своїми думками.

Наші слова мають величезну силу, хоча багато хто з нас не розуміють їхньої важливості. Слова – основа усього, що ми регулярно відтворюємо у своєму житті. Ми постійно щось говоримо, але робимо це недбало, рідко задумуючись про зміст і форму наших висловлювань. Ми не звертаємо увагу на те, які слова вибираємо. І виявляється, що більшість з нас використовує негативні форми. А варто було б завжди пам'ятати про те, що “словом можна вбити, словом можна врятувати, словом можна полки за собою повести!”.

Кожне слово, кожен звук, сказаний нами, кожна думка, випромінювана нами, спотворюють фізичний вакуум навколо нас і створюють торсіонні поля. Ці поля можуть бути правого і лівого обертання (у залежності від їхньої якості), і їх вплив на будь-яку іншу людину і на нас самих, може бути або позитивним, або негативним. Дуже могутні генератори негативних торсіонних полів, дійсна психотропна зброя – телевізори, що найчастіше пропагують насильство, жорстокість, вульгарність. Ці види торсіонних полів відразу ж починають роз’їдати тканину долі тих людей, які піддаються такій обробці. Для протидії всьому цьому негативові в багатьох країнах Європи й у США стали створювати школи, що вивчають менталітет успіху на базі взаємодії з інформаційним полем Землі. В основі цього психологічного відкриття лежить навчання людини прийомам почувати себе щасливою. Розроблювачем цих принципових положень про людську потребу успіху й використання інформаційно-енергетичного поля в цих цілях став американський професор Ч. Тойч [17].

Кожна думка народжує дію, що буде тим сильнішою, чим більше вкладено в неї уявної сили. Ця сила думки видима, відчутна і може бути зважена на вагах. Відомо, що та сама людина під час зосередженого мислення важить більше, ніж тоді, коли вона ні про що не думає. Ця різниця у вазі – факт, відомий нашій сучасній науці, – виявляє сутність думки, показуючи разом із тим її матеріальність. Думка сильна, яскрава, з визначеною метою свідомо послана, створює з ментальної матерії живу просторову істоту – мислеобраз, що буде прагнути здійснити вкладену в нього ідею.

Потужність наших думок визначається їх силою, глибиною і теплотою. Думки стають могутніми, коли їх невпинно культивують і плекають. Постійне обмірковування, бажання або представлення однієї і тієї ж ідеї вносить великий вклад у її матеріалізацію. Тому для досягнення успіху в житті варто розвивати в собі непохитну рішучість, що сприяє реалізації наших думок. Сила людської думки не знає границь. Чим більш сфокусованою є людська свідомість, тим більше сили зосереджено в одній точці. У звичайної людини промені свідомості розсіюються на безліч справ і турбот. При цьому відбувається витік ментальної енергії в усіх напрямках. З точки зору концентрації ці промені треба зібрати воєдино, є спеціальні техніки для цього. Набуттю гарної здатності до концентрації також сприяє розвиток уваги. Для концентрації необхідна щиросердечна рівновага. Фізична перевтома, надмірна балаканина, переїдання, надлишкове спілкування, тривала ходьба, неприборкане потурання сексуальним бажанням – усе це перешкоди для концентрації.

В. Аткінсон у книзі “Сила думки” пише: “Те, що ми називаємо особистим магнетизмом, є найтоншим витіканням мислиннєвих хвиль або коливань, що відбиваються мозком людини. Усяка думка, породжувана нашим розумом, є силою більшої або меншої напруги, що змінюється у величині в залежності від швидкості, повідомленої їй у момент виникнення. Коли ми думаємо, ми посилаємо від себе найтонший струм, що поступально рухається подібно променю світла і що впливає на думки інших людей, часто віддалених від нас на велику відстань. Владна думка, заряджена великою силою, понесеться виконувати своє доручення й буде часто переборювати інстинктивний опір інших думок від зовнішнього впливу, тоді як слабка думка не в змозі буде завоювати доступ у духовну фортецю іншого” [2, с. 11].

Середня людина, яких на землі переважна більшість, мислить безперервною стрічкою дрібних, слабких, неясних і туманних думок. Не потрібно думати, що вони нешкідливі. У Всесвіті діє закон притягання подібного подібним. Слабка думка створює відповідне нечітке відображення в ментальному плані, що притягується подібними ж думками інших людей. Потім вони групуються за своїм змістом, підсилюють одна одну, утворивши величезні резервуари хаотичної сили, в якій немає навіть тіні творчого імпульсу, але є надлишок енергії негативного характеру. Ця енергія, не знаходячи застосування собі у творчій діяльності, падає на людство у виді всіляких стихійних лих.

Людина, налаштована негативним чином, крім того, що створює негативні мислеобрази, підсилює своїми думками вже існуючі подібні мислеобрази. У результаті, якщо вона не сама втілить їх у дію, то буде сприяти їхньому втіленню іншою особою.

Людина одержує тільки те, що посилає. Не може те негативне, що вона посилає в простір, трансмутуватися для неї в щось позитивне. Усі стихійні лиха й катастрофи, до землетрусів включно, є творінням самої людини, результатом її поганого мислення. Але в просторі існують не тільки маси хаотичної, руйнівної енергії. Якби це було так, то світ перестав би існувати. З'єднавшись разом, вони могли б його знищити. На наше щастя, світ керується Вищим Розумом, що встановив в усьому свої мудрі закони. Закон, керуючий світом думки такий: чим вища за своїм змістом думка, тим вона сильніша. Вища сила думки, що дає владу над стихіями є приналежністю сил, що досягли вищого духовного розвитку. Своїми позитивними, високого змісту думками вони можуть паралізувати згубну дію негативних думок людства і направити їхню дію в потрібну сторону.

Для зміцнення сили думки необхідно організувати своє мислення, зупинивши безладну роботу думки. Для цього варто вибрати тему і думати про неї в різних аспектах і з різних боків. Коли ви упорядковано думаєте на одну тему, не допускайте у свій свідомий розум сторонні думки. Знову занурюйте свідомість в обрану тему. Нехай ваша думка плавно перетікає з однієї точки зору на іншу одна за одною. Розгляньте всі пункти. Знову і знову фіксуйте свідомість в одній точці, а потім переходьте до іншої теми. За допомогою такої практики ви розів'єте упорядковану роботу думки. Ментальні образи знайдуть стійкість і силу. Вони стануть чітко визначеними і ясно окресленими. У звичайних людей ментальні образи розпливчасті і неясні. Вони не відають, що таке глибоке міркування. Часом у їхніх думках панує повна плутанина. У тих, хто практикує концентрацію і медитацію, розвиваються здібності до створення виразних і добре оформлених ментальних образів.

Думка – це інформація. Енергія думки дозволяє цю інформацію робити імпульсом і сигналом, передавати її в будь-які ділянки нашого організму. Якщо концентрувати свою думку на одній цілеспрямованій ідеї і багаторазово направляти цю думку в одну область відчуттів, при цьому за допомогою уяви перетворити зміст думки в образ, то можливе перетворення образного бачення в конкретну реальність. Таким чином, інформація може досягти своєї мети і вплинути на психічний і фізичний стан організму. На основі правильного мислення слід вносити ясність у свої думки. Тоді зникне плутанина в думках, вони стануть стійкими й добре обґрунтованими. Не давайте можливості розумові метушитися. Нехай лише одна хвиля думки тихо здіймається й опускається. Відганяйте всі сторонні думки, що не мають відношення до теми, яку ви в даний момент розробляєте.

Таким чином, думка – це життєва сила, жива, тонка і нестримна сила у Всесвіті. Думки живі: вони рухаються, знаходять форму, колір, якість, речовину, силу і вагу. Думка – це реальна дія, вона виявляється як динамічна сила. Радісна думка викликає близьку за духом думку в інших людей. Виникнення шляхетної думки – це могутня протиотрута і протидія злій думці. При сприянні розвинутого позитивного мислення ми знаходимо творчу силу. Так думав і писав великий майстер йоги Свамі Шивананда, практичні наставляння і натхненні міркування якого допомагають зрозуміти, як треба мислити і діяти, щоб стати щасливим і проясненим хазяїном свого життя [20]. Його ідеї широко використовуються в рамках сучасної психології.

Щоб опанувати практикою психічного самовдосконалення, потрібно навчитися зосереджувати свою увагу на кожній конкретній думці, зрозуміти зміст цієї думки. Непотрібно відпускати думку відразу, а, впливаючи на неї своїм розумом, відпускати поступово, коли потрібно це зробити самому, а не коли це відбудеться спонтанно. Думку необхідно підкорити своїй волі. Не думки повинні керувати розумом, а ви слідувати їх наказам, а навпаки, ви повинні своїм розумом керувати думками.

Вправа на оволодіння зосередженням [12, с. 527-528]

Зосередження – дуже важлива річ у роботі психіки і всього організму. Без оволодіння цією технікою неможливо контролювати інформацію, що без кінця циркулює в розумі. Тому так важливо зміцнити увагу і зосередження у своїх думках. Для цього:

1. Потрібно лягти на спину. Розслабити тіло. Піймайте першу думку, що прийшла. Розумом неквапливо дослідити її зміст і образи, що у зв’язку із цим виникають, усвідомити зміст.

2. Не відпускайте на якийсь час з голови чергову думку, що з'явилася. Ви повинні відчути, як ви утримуєте цю думку в голові стільки часу, скільки можете її утримати. Відчуйте, як ви можете зробити думку короткою за часом або довгою, тривалою.

3. Затриману думку після її осмислення замініть. Зробіть це, немов ви переключаєте канал радіостанції і налаштовуєтеся на іншу хвилю. З новою думкою зробіть так само. Цю вправу необхідно виконувати щодня, поки не ви не відчуєте, що будь-яку думку можете підкорити своїй волі, утримуючи її у своєму розумі.

4. Щоб опанувати зосередженням повною мірою, намагайтеся частіше утримувати ту або іншу думку, особливо, ту що має позитивний зміст. У результаті тренування ця засвоєна навичка увійде в звичку, і ви навчитеся зосереджувати свою увагу на кожній думці, що з'являється в голові, миттєво. Це принесе задоволення, тому що ви станете повновладним хазяїном своїх думок і зможете їх корегувати, регулювати і навіть керувати ними.

Існують вправи по загостренню уваги й думки. Часто люди зовсім не вміють зберегти в уявленні чітке зображення предмета і запам'ятати навіть просту обстановку. Але ж уважність і чіткість думки тренують пам'ять, дозволяють регулювати стан психіки. Ті, хто володіє концентрацією думки можуть мати різні здібності: знімати біль, загоювати рани, знижувати артеріальний тиск, поліпшувати настрій, впливати на психіку.

Мистецтво зосередження і концентрації думки – основне в практиці психічного удосконалювання. Розвити здатності до концентрації може кожний. Активна увага також пов'язана з такими важливими психічними функціями як воля і свідомість.

Вправи для оволодіння концентрацією думки [12, с. 545-549]

1. Уміння володіти концентрацією приходить не відразу. Починати необхідно з простого тренування уваги. Придивіться до якого-небудь предмета. Потім відведіть погляд і спробуйте думкою відтворити те, що побачили. Оволодійте здатністю концентруватися на дріб'язках.

2. Під час виконання вправ потрібно навчитися відходити від повсякденності, відкидати все зовнішнє. Зосередьтеся на своїх відчуттях. Навчіться концентрувати свою увагу миттєво.

3. Необхідно тренувати розум до сприйнятливості і керувати думкою з метою загострення уваги, зосередження. Здійснюйте концентрацію зусиль волі й уяви. При цьому намагайтеся зберігати внутрішнє фізичне і психічне розслаблення.

4. Використовуйте техніку фокусування уваги і зосередження для досягнення цілей створення образів. Наприклад, створіть у своїй уяві образ якого-небудь знайомого вам предмета. Внутрішнім зором вивчайте його, потім підійдіть до нього і перевірте, чи збігається з ним ваше про нього уявлення. Домагайтеся внутрішнім зором точного відтворення будь-якого предмета.

5. Самоконтроль і концентрація уваги досягаються постійним тренуванням. Так, виконайте таку вправу. Подивіться три секунди на обраний вами предмет. Потім відведіть від нього погляд і спробуйте описати в подробицях усі побачені деталі цього предмета. Тренуючись, щоразу порівнюйте, чи вдалося правильно, докладно і більше побачити й описати помічених деталей на цьому предметі.

6. Розсипте перед собою жменю крупи. Кожну крупинку розглядайте в всіх подробицях. Відберіть кілька крупинок, запам'ятаєте їх, закрийте очі й кожну крупинку визначіть по виду у своїй уяві і розкладіть їх по різних місцях. Відкрийте очі і перевірте, чи правильно ви виконали цю вправу.

7. Зіниці очей безупинно переміщайте по безлічі точок об'єкта, що обдивляєтесь. Починайте з декількох секунд. Потім відведіть погляд і спробуйте відтворити цей об’єкт у повному обсязі. Спочатку ви запам'ятаєте кілька характерних рис, потім усе більше й більше. Тренуючись, можна досягти досконалості уваги до деталей і образів будь-якого об'єкта.

8. Розвивайте здатність у досягненні визначеної концентрації думки й уваги на якій-небудь проблемі. Наприклад, проблема хворобливого відчуття, що у вас виникає час від часу. Сконцентруйте на ньому думку, досліджуйте його у всіх деталях, осмисліть як негативний спогад. Навійте собі: раз я можу подумки викликати спогад, то можу й не робити цього. Виходить, можу працювати з пам'яттю на свій розсуд.

9. Відтягування почуттів від предметів пов’язано з припиненням активної психічної діяльності, відволіканням уваги від неї. Для цього зосереджуйте увагу на одній єдиній думці. Зміст цієї думки створіть заздалегідь. Це буде нова мислеформа. Тренуйте запам'ятовування і зосередження одночасно. Усвідомте, що концентрацією думки ви можете усунути цей спогад. Навчіться миттєво перемикати думку, переводити її на іншу тему.

10. Наступний етап практики концентрації: тривале утримування уваги на якому-небудь об'єкті, думці, почутті, образі. Навчіться утримувати одну думку тривалий час. З’ясуйте, скільки часу ви можете дивитися на предмет, сконцентрувавши на ньому увагу, не відволікаючись. Далеко не всі здатні зберігати увагу більше хвилини. Тренуйте увагу й зосередження на час.

11. Створіть коротку думку, на мить перервіть її паузою, при якій ні про що не думайте. Потім знову відтворіть ту ж думку і знову зробіть паузу. І так повторюйте через визначені короткі паузи. Думка, немов випущена з лука стріла, повинна парити, летіти, не вислизаючи від вашої уваги і зосередження в одному напрямку, підсилюючи свою міць.

12. Можливе посилення думки психічною енергією і вібраціями почуттів. Думка підсилюється іншим рівнем мислення, у вигляді навіювання й уяви. Така думка внутрішнім відчуттям направляється спочатку в потиличну область голови, а потім у центр міжбрів’я.

13. Інтелектуальне тренування мислення повинно бути постійним. При цьому під контролем потрібно тримати думки тільки з негативним змістом. Такі думки за рахунок концентрації замінюються заздалегідь підготовленими позитивними метафорами.

14. Вироблення надчутливого сприйняття навколишньої реальності багато в чому досягається концентрацією думки. Створіть повну відчуженість від усього, що вас непокоїть. Зосередьте свою увагу на природі. Споглядайте дерева, хмари, озеро, ліс. Відбувається споглядання, образне сприйняття предмета . Розглядається й аналізується розумом кожна деталь. Потім, не втрачаючи думки про предмет, потрібно заплющити очі. Подумки відтворіть картину, що запам'яталася, відтворіть у всіх подробицях побачене.

15. Споглядання – один із традиційних способів досягнення зосередження уваги, концентрації думки. У стані споглядання свідомість і те, що вона споглядає, утворюють єдине ціле. Таким чином, можна прилучитися до будь-яких якостей об'єктів, що спостерігаються. При цьому можуть виникати елементи здатності до загострення почуттів, тобто до надчутливого сприйняття, до переживання злиття з нескінченністю.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+