Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ. Предмет і завдання курсу

Формування в Україні соціальне орієнтованої економіки зумовлене обсягами і якістю внутрішніх та іноземних інвестицій, а також ефективністю інвестиційної діяльності в цілому. Оцінюючи зміни, що відбулися за роки існування суверенної України, можна дійти висновку, що інвестиційна сфера стає одним з основних чинників як для суб'єктів господарювання, так і для держави, що регулює та фіксує в правовій формі зміни, які відбуваються в даній сфері. Світовий досвід свідчить, що правовий режим інвестиційної діяльності визначається насамперед принципами і характером взаємовідносин держави з інвесторами на національній території.

У сучасних економічних умовах, які характеризуються запровадженням ринкових відносин з одночасним зберіганням державою їх соціальної орієнтації, значна увага приділяється розвитку інвестиційної діяльності та вдосконаленню ефективності її правового регулювання. Це зумовлено тим, що структурна перебудова та вдосконалення всіх форм господарювання залежать від обсягів інвестицій, їх якості, ефективності інвестиційного процесу та інвестиційного клімату в державі. Оскільки метою здійснення інвестицій є отримання прибутку або досягнення соціальне ефекту, то інвестиційна діяльність має важливий соціально-економічний аспект. А тому виникає проблема створення ефективного інвестиційного ринку та правового механізму його функціонування. І, як правильно зазначив A.B. Омельченко, «...ефективно функціонуючий інвестиційний ринок можна назвати одним із факторів економічного і соціального розвитку України»1.

Потреба правового регулювання інвестиційних відносин зумовила виникнення і розвиток інвестиційного законодавства і становлення інвестиційного права. Практичне значення інвестиційного права полягає в тому, що інвестиційна діяльність має великі перспективи, а отже, основи інвестиційного права повинні знати не тільки юристи, а й економісти, фінансисти, менеджери та інші категорії фахівців. Мати загальне уявлення про правові основи інвестиційної діяльності повинні практично всі громадяни, оскільки вони тією чи іншою мірою або є інвесторами, або можуть бути потенційними інвесторами в майбутньому.

Авторський колектив намагався викласти матеріал курсу таким чином, щоб він був корисним для широкого кола читачів. В основу посібника покладені дослідження вчених-право-знавців та економістів, висококваліфікованих спеціалістів-прак-тиків. Професійні знання з інвестиційного права та вміння аналізувати інвестиційне законодавство необхідні насамперед майбутнім фахівцям-юристам і серед них — тим, хто пов'язує свою професійну діяльність із правовим забезпеченням господарської (підприємницької) діяльності, адже від їхніх знань та умінь залежатиме успішна діяльність суб'єктів господарювання. А тому сьогодні інвестиційне право є однією з наймолодших і найбільш перспективних галузей права.

Вивчення інвестиційного права передбачає всебічне оволодіння як теоретичними положеннями, так і нормативно-правовими актами, що складають інвестиційне законодавство, а також інші галузі законодавства, але стосуються інвестиційних відносин. Коло питань, що розглядаються в посібнику, сформоване таким чином, щоб надати студентам та іншим читачам цілісне уявлення про зміст, структуру і систему інвестиційного права як підгалузі господарського права. Авторський колектив прагнув узагальнити теоретичні дослідження в галузі інвестиційного права, проаналізувати чинне інвестиційне законодавство і на підставі цього викрити його недоліки, а також визначити основні напрямки розвитку інвестиційного законодавства. У другому виданні враховано зміни, що відбулися в інвестиційному законодавстві останнім часом.

Оскільки посібник є спробою розглянути концептуальні засади правового забезпечення інвестиційної діяльності, природно, що він має певні недоліки. Не всі проблеми інвестиційного права та законодавства знайшли чітке і всебічне висвітлення. З деякими позиціями авторів можна не погодитися, оскільки вони мають дискусійний характер.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+