Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.5. Контроль за використанням оборотних активів

Оборотні активи є однією з складових елементів матеріальної основи процесу виробництва. Від ступеня їхнього використання залежать кінцеві результати виробництва, фінансове становище всіх підприємств. Поліпшення використання оборотних активів сприяє підвищенню рентабельності підприємств, і навпаки, погіршення їх використання й відволікання на позапланові цілі знижує ефективність використання оборотних активів, створює важке фінансове становище. Тому на підприємствах повинен бути організований систематичний контроль за використанням наявних у них оборотних активів. Цей контроль повинен включати:

- перевірку наявних у підприємства власних оборотних активів;

- перевірку доцільності витрат власних і позикових засобів, виявлення й ліквідацію зайвих і непотрібних підприємству цінностей;

- перевірку ефективності здійснюваних на підприємстві заходів щодо ощадливої витрати на виробництві матеріальних цінностей і коштів.

Важливим етапом у контролі за використанням власних оборотних активів є систематичне зіставлення фактичну наявності власних джерел їхнього формування із установленою потребою (нормативом), тому що як надлишок, так і недолік оборотних активів негативно позначаються на діяльності підприємства.

Надлишок власних джерел формування - це різниця між фактичною наявністю джерел і встановленим нормативом. Якщо ж норматив перевищує фактичну наявність власних джерел, то у підприємства виявляється їх недолік, що є наслідком невиконання плану прибутку, використання оборотних активів не за призначенням.

Недолік власних джерел формування оборотних активів на підприємствах покривається прибутком, коштами з резервного фонду.

З метою забезпечення на підприємствах запланованого рівня оборотних активів в них не повинні допускатися наднормативні вкладення в оборотні активи, нецільове їх використання. У зв'язку із цим важливим є здійснення контролю за використанням оборотних активів по цільовому призначенню. При контролі за станом оборотних активів варто визначати заповнювання нормативу (потреби) як по їх окремим елементам і групам, так і по підприємству в цілому, виявляти причини відхилень.

Ефективність використання оборотних активів взагалі можна встановити аналізом їхньої оборотності. Порівняння оборотності оборотних активів за поточний звітний період з оборотністю базисного періоду дозволяє встановити вповільнення або прискорення обороту активів, визначити, як це вплинуло на вивільнення або заморожування їх, розкрити причини вповільнення оборотності й намітити шляхи її прискорення. Ефективність використання оборотних активів підвищується при скороченні часу знаходження їх у виробничих запасах, скороченні виробничого процесу, прискоренні реалізації продукції й засобів у розрахунках, збільшенні виробництва продукції й прибутку (чистого доходу) розраховуючи на кожну гривню оборотних активів

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+