Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.2. Обґрунтування виробничої програми підприємства

Виробнича програма підприємства повинна бути обґрунтована наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами,

трудовими та матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства.

Обґрунтований обсяг виробництва продукції може бути визначений наступним чином:

1) відповідно до наявних виробничих фондів:

ВП (ТП) = ОФ х ФО, (2.7)

де ОФ - вартість основних виробничих фондів, грн.;

Фо - фондовіддача.

2) відповідно до наявних трудових ресурсів:

ВП (ТП) = Р х ПП, (2.8)

де Р - чисельність працюючих на підприємстві, люд.;

ПП - продуктивність праці, грн./люд.

3) відповідно до проектної потужності підприємства:

ВП = ПрП х Квик, (2.9)

де ПрП - проектна потужність підприємства, грн.;

Квик - коефіцієнт використання проектної потужності підприємства.