Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Поняття та склад основних фондів підприємства

Головною метою функціонування підприємства в ринкових умовах є отримання прибутку шляхом створення додаткової вартості за рахунок об’єднання виробничих фондів та праці.

Тобто всі виробничі сили підприємства можна поділити на два блоки:

1) праця;

2) засоби виробництва:

- засоби праці (будівлі, споруди, обладнання, транспорт,

тощо);

- предмети праці ( сировина, природні ресурси).

В умовах підприємства з економічної точки зору засоби виробництва прийнято називати також виробничими фондами, засоби праці - основні фонди, предмети праці - оборотні фонди.

Основні фонди підприємства - засоби праці, які функціонують в процесі виробництва тривалий час (більш 365 днів), зберігаючи при цьому свою натурально-речовинну форму, а свою вартість переносять на вартість виготовленої продукції поступово по мірі використання.

Розглянемо відмінність між основними та оборотними фондами підприємства (табл. 3.1)

Таблиця 3.1 - Розрізняльні особливості основних та оборотних фондів підприємства_

Основні фонди

Ознака

Оборотні фонди

тривалий час

тривалість

функціонування

участь тільки в одному виробничому процесі

частково

ступінь використання у виробничому процесі

повністю

поступово

перенесення вартості на вартість виготовленої продукції

повністю

зберігають

зміна натурально-речовинної форми

змінюють

Для більшого розуміння природи та ролі основних фондів на підприємстві розглянемо їх класифікацію. Існують наступні класифікаційні ознаки основних фондів підприємства:

1) участь у виробничому процесі:

- виробничі - обслуговують господарську діяльність підприємства та створюють умови для її здійснення;

- невиробничі - призначені для рішення соціальних завдань (житлові будинки, комунальні споруди, будинки медичного призначення, дитячі садки, тощо);

2) ступінь участі у виробничому процесі:

- активна частина - основні фонди, які використовуються для безпосереднього впливу на предмети праці (машини, обладнання, інструмент);

- пасивна частина - забезпечують функціонування та здійснення процесу виробництва (будівлі, споруди, інвентар);

3) залежно від прав власності:

- власні;

- орендовані;

4) за цільовим призначенням (відповідно до Податкового Кодексу України):

група 1 - земельні ділянки;

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом;

група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;

група 4 - машини та обладнання;

група 5 - транспортні засоби;

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі);

група 7 - тварини;

група 8 - багаторічні насадження;

група 9 - інші основні засоби;

група 10 - бібліотечні фонди;

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи;

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди;

група 13 - природні ресурси;

група 14 - інвентарна тара;

група 15 - предмети прокату;

група 16 - довгострокові біологічні активи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+