Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Нормування праці та планування чисельності працівників на підприємстві

Важливим питанням при здійсненні управління продуктивністю праці на підприємстві є нормування праці.

Нормування праці - це визначення максимально припустимого часу для виконання конкретної роботи або операції в умовах даного виробництва або мінімально припустимої кількості продукції, що виготовляється в одиницю часу.

Тобто нормування праці реалізується через встановлення певних норм. Існують наступні основні види норм праці на підприємстві:

1) норма часу - тривалість робочого часу, необхідного для виготовлення одиниці продукції або виконання визначеного обсягу робіт:

(5.4)

де Тосн - основний час;

Тд - допоміжний час;

Тоб - час на обслуговування робочого місця;

Тв - час на відпочинок та особисті потреби;

Тпер - час перерв з організаційно-технічних причин;

Тпз - підготовчо-заключний час.

2) норма виробітку - кількість продукції, що повинна бути виготовлена одним працівником за одиницю часу:

(5.5)

де Тд - дійсний фонд робочого часу;

Нч - встановлена норма часу на одиницю продукції.

3) норма обслуговування - встановлена норма кількості одиниць устаткування (робочих місць, квадратних метрів площ), яка повинна бути обслугована одним робітником або бригадою протягом зміни:

Нобсл = tд/tобсл

де tобсл - норма часу на обслуговування устаткування.

4) норма чисельності - необхідна для виконання визначеної роботи чисельність персоналу.

Розглянемо методи визначення чисельності виробничого персоналу підприємства:

1) метод коригування базової чисельності:

(5.7)

де Чзаг - загальна чисельність промислово-виробничого персоналу;

Чбаз - чисельність промислово-виробничого персоналу за базовий період;

Кз - коефіцієнт зміни обсягів виробництва розрахункового періоду відносно базового.

2) метод розрахунків на основі повної трудомісткості виготовлення продукції:

(5.8)

де Тсум - сумарна трудомісткість робочої програми, годин;

Фд - дійсний фонд часу роботи одного середньооблікового працівника, годин;

Квн - середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

3) метод підсумовування:

(5.9)

де Чн - чисельність працівників, зайнятих на роботах, які нормуються;

Чнн - чисельність працівників, зайнятих на роботах, які не нормуються;

Чдоп - чисельність працівників (переважно допоміжних), для яких неможливо встановити норми та розрахувати трудомісткість; 

Чслуж - чисельність службовців, ІТР, управлінського персоналу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+