Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.3. Форми та системи оплати праці

Важливим елементом організації оплати праці є встановлення справедливої та ефективної форми та системи оплати праці для кожної групи працівників, залежно від характеру виконуваної ними роботи.

Існує дві основні форми оплати праці:

1) погодинна форма - передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу та рівня кваліфікації;

2) відрядна форма - передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за визначений період часу.

Кожна з вище зазначених форм містить в собі декілька варіантів реалізації - систем оплати праці.

Системи погодинної форми оплати праці:

1) пряма погодинна:

(6.2)

де Тф - фактично відпрацьований час, год.;

Сгод - годинна тарифна ставка відповідного кваліфікаційного розряду, грн./год.

2) погодинно-преміальна система:

(6.3)

де Д - сума преміальних доплат за досягнення визначених якісних або кількісних показників, грн.

Системи відрядної форми оплати праці:

1) пряма відрядна:

(6.4)

де Nі - фактична кількість виробів і-того виду, виготовлених працівником за визначений час;

Рі - відрядна розцінка на виготовлення одного виробу і-того виду, грн.:

(6.5)

де Тшт - час на виготовлення одного виробу, грн.

2) відрядно-преміальна:

(6.6)

де Д - сума преміальних доплат, грн.

3) відрядно-прогресивна - праця в межах установлених норм оплачується за прямими відрядними розцінками, а виробіток понад норму - за підвищеними:

(6.7)

де Nнорм - кількість виготовлених виробів в межах норми;

Рпр - пряма відрядна розцінка на одиницю в межах норми, грн.; 

Nфакт - фактична кількість виготовлених виробів;

Рпідв - підвищена розцінка за один виріб, грн.

4) непряма відрядна - використовується при оплаті праці допоміжних працівників і підсобників, заробітна плата яких ставиться в пряму залежність від результатів праці тих працівників, яких вони обслуговують.

5) акордна система - передбачає встановлення розцінки не на одиницю виконаної роботи, а відразу на весь обсяг робіт з встановленням терміну їх виконання.

6) колективна система оплати праці (бригадна) - спочатку розраховується заробітна плата всієї бригади за прямою відрядною системою, а потім цей заробіток розподіляється між членами бригади.

На сьогоднішній день, окрім двох головних форм оплати праці існують також нові змішані форми оплати праці:

1) безтарифна система оплати праці - фактична заробітна плата кожного працівника підприємства є частиною всього фонду оплати праці колективу і окремого підрозділу та залежить від кваліфікаційного рівня працівника, коефіцієнта трудової участі і фактично відпрацьованого часу;

2) контрактна система оплати праці - ґрунтується на укладанні договору між роботодавцем і виконавцем.

3) система участі у прибутках - передбачає перерозподіл визначеної частини прибутку підприємства між його працівниками.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+