Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Литература

1. Присенко Г. В., Равікович Є. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 378 с.

2. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 656 с.

3. Кобелев Н. Б. Практика применения экономикоматематических методов и моделей: Учебно-практическое пособие. - М.: ЗАО Финстатинформ, 2000. - 246 с.

4. Кугаенко А. А. Основы теории и практики динамического моделирования социально-экономических объектов и прогнозирования их развития. - М.: Вузовская книга, 1998. - 392 с.

5. Наконечний С. І. , Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997. - 352 с.

6. Науменко В., Панасюк Б. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. - К.: Глобус, 1995. - 245 с.

7. Парсаданов Г. А. Планирование и прогнозирование социальноэкономической системы: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 224 с.

8. Холден К., Піл Д. А., Томпсон Дж. Л. Економічне прогнозування: Вступ. - К.: Інформтехніка, ЕМЦ, 1996. - 216 с.

9. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 367 с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+