Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Сили та засоби автоматизації управління артилерійськими підрозділами

До управління бойовими діями дивізіону залучаються:

- взвод управління дивізіону, до складу якого входять: обслуга машини командира дивізіону 1В15 (1В19); відділення управління; обслуга ПРП-3(4);

- обслуга командно-штабної машини начальника штабу 1В16 (1В111).

До управління артилерійською батареєю залучаються:

- взвод управління батареї, до складу якого входять: обслуга машини командира батареї 1В14 (1В18); відділення управління;

- машина старшого офіцера батареї 1В13 (1В110).

Машини управління дивізіону (батареї) призначені для управління вогнем дивізіону (батареї), підтримання безперервної взаємодії із загальновійськовими підрозділами у бою, а також для зв’язку зі старшим командиром.

Засоби автоматизації та управління

артилерійськими підрозділами

У зв’язку з ускладненням умов бойового застосування артилерії в сучасному бою значно зростають вимоги до управління нею. Це насамперед – постійна бойова готовність усіх ланок управління, його ефективність, оперативність, безперебійність, стійкість і прихованість. У свою чергу, ці вимоги приводять до необхідності постійного вдосконалення й оновлення системи управління артилерією в бою.

Застосування засобів автоматизації в процесі управління бойовими діями артилерійського дивізіону (батареї) сприяє звільненню посадових осіб ланок управління від значної частини механічної роботи, приводить до розподілу обов’язків управління, скорочує витрати часу на доведення завдань до підрозділів. Таким чином, підвищується ефективність бойового застосування дивізіону (батареї).

Кожна ланка управління за наявності автоматизованих систем управління оснащується спеціальним комплексом технічних засобів, які розміщуються у машинах управління комплексу 1В12М або 1В17-1 залежно від типу озброєння гармат (самохідних, причіпних). Склад засобів зв’язку та передачі даних комплексів КМУ 1В12, 1В17 наведено в табл. 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1 – Склад засобів зв’язку та передачі даних

комплексу КМУ 1В12М

Найменування

засобів зв’язку

1В13М

1В14М

1В15М

1В16М

Р-123М (Р-173)

3

3

2

2

Р-111

-

-

1

1

Р-130

-

-

1

1

Р-107М (Р-159)

-

1

1

-

Р-326

-

-

-

1

Т-219

-

-

1

1

Р-012

1

1

1

1

П-193М

1

1

1

1

П-274М (км)

1,5

1,5

1,5

1,5

ТА-57

2

2

2

2

1Т803М

1

1

1

1

1А30

1

1

2

2

1А35К

1

2

-

-

1А35И

-

1

1

-

Таблиця 3.2 – Склад засобів зв’язку та передачі даних

комплексу КМУ 1В17

Найменування

засобів зв’язку

1В110

1В18

1В19

1В111

Р-123М (Р-173)

2

3

2

2

Р-111

-

-

1

1

Р-130

-

-

1

1

Р-326

-

-

?

1

Р-107М (Р-159)

1

1

1

1

Р-148 (Р-147)

10

-

-

-

Т-219М

-

-

1

1

Р-012М

1

1

1

1

П-193М

1

1

1

1

ТА-57

2

2

2

2

П-274М (км)

1

1

1

2

1Т803М

1

1

1

1

1А30 (АППК)

1

-

-

1

Комплекс автоматизації містить:

- електронно-обчислювальну машину 1В510 (або її модифікації), яка знаходиться в командно-штабній машині дивізіону 1В16М (1В111-1, 9С77М);

- апаратуру передачі даних, яка знаходиться в машинах 1В16М (1В111-1, 9С77М) і 1В15М (1В19-1);

- автоматичний прийомопередавач команд АППК 1А30 (1А30М) (усі машини комплексу 1В12М (1В17-1) у своєму складі мають АППК);

- систему управління наведенням 1В122, яка розміщується на гарматах (2С3М1 та 2С19);

- засоби синхронізації 1А35 включення лазерного цілевказівного далекоміра ЛЦД 1Д15;

- засоби зв’язку;

- допоміжне обладнання.

ЕОМ 1В510 призначена для визначення установок для стрільби артилерією, автоматичної передачі їх на ВП батарей і позиції засобів артилерійської розвідки, розв’язання топогеодезичних задач та прийому телекодової інформації, яка надходить каналами зв’язку через АПД від старших артилерійських командирів і на АППК з ВП, КСП і засобів артилерійської розвідки.

ЕОМ 1В510 забезпечує розв’язання таких задач:

- ПП - визначення установок для стрільби по центру цілі способом повної (скороченої) підготовки;

- ПОР – визначення установок для стрільби по центру цілі по даних створення (пристрілки) реперів;

- ОР – обробку результатів створення (пристрілки) реперів;

- ГУ – визначення можливості стрільби через верхів’я гір (задача ГУ розв’язується разом із задачею ПП або ПОР);

- СП – визначення способу обстрілу цілі та батарейного темпу ведення методичного вогню (задача СП, розв’язується разом із задачею ПП або ПОР);

- РК – розрахунок коректур у ході пристрілювання цілі і коректування вогню в ході стрільби на ураження (задача РК, розв’язується разом із задачею ПП чи СП);

- ГР – розрахунок поправок дальності, напрямку і в установку дистанційного підривника на відхилення балістичних і метеорологічних умов стрільби від табличних (задача ГР, розв’язується разом із задачею ПП);

- ПБ – розрахунок наближеного бюлетеня „Метео-середній” за даними вимірювання метеопосту;

- ПЗ – розрахунок прямокутних координат точки за результатами засічки з пунктів спряженого спостереження;

- ПГ – розрахунок прямокутних координат точки за її полярними координатами;

- ОЗ – розрахунок прямокутних координат точки за результатами вимірювання на ній напрямків (кутів) на 3–4 точки з відомими координатами;

- АО – розрахунок дирекційного кута орієнтирного напрямку за результатами спостереження за світилом – Сонцем чи Полярною Зіркою;

- ГРС – розрахунок дирекційних кутів на світило для заданих моментів часу (задача ГРС розв’язується разом із задачею АО);

- ОГ – розрахунок дирекційного кута напрямку з однієї точки на іншу та дальність між ними за прямокутними координатами цих точок;

- ПК – перевизначення прямокутних координат точки із однієї координатної зони в іншу, суміжну;

- ПД – передачу даних для стрільби на АППК старших офіцерів батарей (задача ПД розв’язується разом із задачею ПП, ПОР, РК або автономно при передаванні установок та іншої інформації для стрільби, які містяться в ЕОМ).

За допомогою ЕОМ можна розрахувати установки для ведення дивізіоном зосередженого вогню по цілі батареями внакладку, шкалою чи з розділенням ділянок цілі між батареями, для стрільби по рубежах НЗгВ, РЗгВ, ПЗВ, ВгВ для стрільби дивізіоном (батареєю) по наземних та надвод-них рухомих цілях, а також установки для ведення вогню батареєю, взводом чи гарматою.

Максимально допустима кількість інформації у масивах машини: інформація про дивізіон – 1; інформація про „Метеосередній” – 1; кількість батарей – 4; кількість КСП – 8; кількість цілей – 10 (із них одна рухома ціль); кількість верхів’їв гір – 30 (на 3 рубежах не більше ніж для 10 гір); кількість реперів – 5; кількість вогневих завдань – 5 (у кожному вогневому завданні не більше 3 цілей).

АПД призначена для закритого автоматизованого обміну інформацією з вищим штабом радіоканалом (за допомогою радіостанцій Р-111) чи кабельною лінією зв’язку.

АППК 1А30 (1А30М) призначений для прийому та передачі телекодової інформації радіоканалом або кабельними лініями зв’язку з машинами, які мають у своєму складі АППК. Він забезпечує введення та виведення інформації: з ЕОМ 1В510; з телеграфного апарата СТА-М67Б зі швидкістю 400 знаків за хвилину; із власного пульта управління; одночасну передачу інформації радіоканалом та 4 кабельними лініями зв’язку; дальність зв’язку радіоканалом (Р-173) – до 10 км, а кабелем П-274М – до 5 км. Час передачі однієї кодограми – не більше 4,2 секунди при максимальній ємності кодограми – 128 знаків. Потужність – не більше 160 Вт. Маса виробу – 45 кг. Час безперервної роботи – 24 години. Надійність – 1000 годин на відмову.

Рисунок 3.1 – Апаратура передачі даних

Система управління наведенням 1В122 призначена для: автоматичного по вертикалі й механізованого по горизонту наведення гармати та відновлення наведення після кожного пострілу відповідно до даних для стрільби; механізованого наведення гармати під час стрільби прямою наводкою. Система управління наведенням забезпечує дальність обміну інформацією з апаратурою 1В518 (1В518-1) (міститься в машинах старшого офіцера батареї 1В13М (1В110-1), призначена для спряження гармат з АППК) до 500 м за час не більше 0,3 секунди радіоканалом чи кабельними лініями зв’язку.

Засоби синхронізації 1А35 включення лазерного цілевказівного далекоміра 1Д15 призначені для синхронізації моменту включення ЛЦД 1Д15 з моментом пострілу боєприпасу високої точності. До засобів синхронізації 1А35 входять: прилад 1А35К (командний), який міститься в машині 1В13М (1В110-1); прилад 1А35И (виконавчий), який міститься в машині 1В14М (1В15М, 1В18-1, 1В19-1). Ці прилади можуть використовуватись автономно як на КМУ, так і окремо. В обох варіантах прилад 1А35 може бути використаний з кабельним каналом зв’язку (дальність дії з кабелем П-274М до 10 км) і радіозв’язку (дальність дії визначається технічними можливостями радіостанцій). При використанні приладу 1А35И у складі машини 1В14М (1В15М) він разом із далекоміром 1Д15 та телефонним апаратом ТА-57 може бути винесений для роботи з машини на відстань до 500 м, при цьому зв’язок із сп і засобами зв’язку машини здійснюється за допомогою лінії дистанційного управління кабелем П-274М. Для перевірки функціонування приладу 1А35 в його склад входить прилад 1А35П (перевірний).

Таким чином, засоби автоматизації управління дивізіоном (батареєю) повинні забезпечувати: швидкість підготовки вогню, своєчасне доведення до підрозділів розвіданої інформації; передачу команд та сигналів швидкодіючими каналами зв’язку. Це досягається постійною готовністю засобів автоматизації до бойової роботи, необхідною підготовкою командирів та обслуг КМУ до їх використання, забезпеченням надійними швидкодіючими засобами та каналами зв’язку.

Залежно від типу гармат, які є на озброєнні, (самохідних, причіпних) артилерійський дивізіон (батарея) може бути оснащений комплексом засобів автоматизації, які відрізняються один від одного базовими машинами.

Так, наприклад, комплекс засобів автоматизації артилерійського дивізіону містить засоби автоматизації КШМ і машин старших офіцерів батареї.

Засоби автоматизації командно-штабної машини містять АПД і АППК, а машини старшого офіцера батареї – АППК.

АППК призначений для забезпечення відкритого автоматизованого обміну інформацією радіоканалом і двома кабельними лініями зв’язку з абонентами, які мають АППК. Він забезпечує:

- у командно-штабній машині – автоматизацію обміну інформацією штабу дивізіону зі штабом старшого артилерійського командира, з ПУВбатр, а також із підрозділами артилерійської розвідки;

- у машині старшого офіцера батареї – автоматичний прийом кодограм із даними для стрільби з ЕОМ командно-штабної машини, їх запам’ятовування і відображення на табло (дисплеї), а також передачу в ЕОМ командно-штабної машини кодограм із даними про батарею та іншими даними.

Апаратура передачі даних КШМ призначена для обміну інформацією каналами передачі даних у мережах старшого артилерійського командира й автоматичного приймання (передавання) команд у радіомережі штабу дивізіону.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+