Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.2. Радіостанція Р-173

Радіостанція Р-173 (рис. 13.2) прийомопередавальна, ультракороткохвильова, симплексна з частотною модуляцією, призначена для забезпечення двостороннього телефонного радіозв’язку між радіостанціями відповідного діапазону частот. Радіостанція може працювати в інтервалі температур від –50°С до +50°С і відносній вологості повітря (95–98)% при температурі +40°С.

Джерела живлення. Первинним джерелом живлення є бортова мережа об’єкта 27 В. Працездатність радіостанції зберігається при зміні напруги бортової мережі від 22 В до 29 В.

Рисунок 13.2 – Радіостанція Р-173

Споживання струму від бортової мережі 27 В: при роботі на передачу – 9,0 А, при роботі у режимі „черг. прийом” – 1,5 А.

Режими роботи радіостанції:

- режим ПУ – робота з АВЗК Р-174, з переговорним пристроєм Р-124, а також без нього з використанням ла-рингофонної гарнітури. Робота з переговорним пристроєм здійснюється за допомогою ларингофонного підсилювача (блок Р-173-16);

- режим ОА – робота з уніфікованою апаратурою внутрішнього зв’язку і комутації.

Середній час переходу з однієї ЗПЧ на іншу не більше 3 с.

До комплекту радіостанції Р-173 входять:

- прийомопередавач з рамою амортизації та чохлом;

- антенний пристрій, що складається з верхнього поліетиленового ізолятора з амортизатором та гумовим зонтом, нижнього поліетиленового ізолятора, екрана з ковпачком та двох комплектів (робочого та запасного) 4-метрової штирової антени в чохлі;

- високочастотний антенний кабель для з’єднання прийомопередавача з антенним пристроєм;

- блок Р-173-14, блок антенних фільтрів;

- блок Р-173-16, підсилювач ларингофонний;

- кабель низькочастотний для з’єднання підсилювача ларингофонного з прийомопередавачем;

- додаткове майно (блок антенних фільтрів), еквівалент антени, нагрудний перемикач);

- ящик із запасним майном.

Технічний опис та інструкція з експлуатації.

Розміщення органів управління, рознімів та фіксаторів з’єднувальних кабелів, антенного пристрою, прийомопередавача і блоку живлення аналогічно радіостанції Р-123М.

На передній панелі прийомопередавача розміщені такі органи управління, регулювання та контролю:

- табло „ЗПЧ” і „частота”, „кГц” для цифрової індикації номера ЗПЧ і робочої частоти;

- світловий індикатор тонального виклику „вызов”;

- тумблер „подавитель помех”;

- планка для олівцевих поміток;

- світловий індикатор режиму передачі „ПРД”;

- тумблер „мощность” для переведення радіостанції в режими повної або малої потужності;

- кнопка „тон” для посилання тонального виклику;

- тумблер „подавитель шумов”;

- клема корпусу для підключення до маси об’єкта (мінусова шина бортмережі);

- високочастотний рознім для підключення антени або БАФ;

- регулятор „громкость ПРМ” для регулювання гучності сигналу радіоприймача Р-173П при суміжній роботі з ним;

- тумблер увімкнення живлення радіостанції „питание”;

- 2 тумблери „ПУ” та „ОА” для комутації радіостанції при режимах роботи з переговорним пристроєм або кінцевою апаратурою;

- регулятор гучності „громкость”;

- пробка „ОГ” коректора частоти опорного генератора ;

- пробка „УГ” коректора частоти керуючого генератора;

- пробка „НЧ ОА” регулятора вихідного рівня НЧ тракту ОА;

- тумблер „запись-работа”;

- кнопка „сброс” для стирання ЗПЧ;

- рознім „ПРМ” для підключення радіоприймача Р-173П при суміжній роботі з ним;

- рознім „НЧ” для підключення переговорного пристрою, нагрудного перемикача зі шлемофоном або кінцевою апаратурою;

- рознім „ДУ” для управління роботою БАФ або дис-танційного управління радіостанцією;

- рознім „БС” для підключення плюсової шини бортмережі об’єкта;

- 10 кнопок вибору і підготовки ЗПЧ;

- пам’ятка „установка ЗПЧ”.

Для перевірки стану радіостанції і визначення контактних з’єднань між її складовими частинами перед початком роботи необхідно здійснити зовнішній огляд і підготувати радіостанцію до роботи.

Під час зовнішнього огляду необхідно:

- перевірити наявність усього діючого і запасного майна радіостанції. Зняти чохол з радіостанції;

- перевірити надійність кріплення усіх частин радіостанції в об’єкті і за необхідності підтягнути гвинти;

- перевірити правильність і надійність підключення усіх кабелів і маси об’єкта до клеми корпусу радіостанції;

- перевірити справність антенного амортизатора-ізолятора, якщо ізолятор брудний або запилений, очистити його за допомогою чистої та сухої ганчірки. Категорично забороняється протирати або відмивати ізолятори і амортизатори керосином, бензином, дизельним паливом або мастилом;

- зняти заглушку з антенного амортизатора і встановити антену даної висоти (3 м, 2 м або 1 м);

- відкритий кінець верхнього коліна антени закрити відповідною гумовою заглушкою, яка знаходиться у комплекті одиночного ЗІП.

Підготовка радіостанції для роботи в режимах „ПУ” та „ОА”:

- установити штирову антену необхідної висоти, особливу увагу при цьому звернути на надійність зчеплення замків штирів антени з метою запобігання їх втрати під час руху;

- одягти шлемофони і підключити їх до нагрудного перемикача апарата абонента чи пульта управління;

- вибрати режим роботи положенням двох тумблерів „ПУ-ОА”, розміщених на передній панелі радіостанції;

- перевести радіостанцію на відповідний режим роботи (ПУ чи ОА), для цього необхідно зняти кришку „ПУ-ОА” і перевести обидва тумблери у положення ПУ або ОА, закрити кришку та опломбувати її.

Настроювання радіостанції Р-173 на задану частоту і порядок роботи на ній

Радіостанція забезпечує роботу на 10 раніше підготовлених частотах. Для підготовки ЗПЧ необхідно:

- увімкнути радіостанцію установкою тумблера „питание” на передній панелі у положення „вкл”;

- переключити тумблер „запись-работа” в положення „запись”. Засвітиться табло „частота, кГц”;

- увімкнути потрібну ЗПЧ, натиснувши кнопку з відповідною цифрою (ця цифра з’явиться на табло ЗПЧ);

- натиснути до упору кнопку „сброс” – погасне табло „частота, кГц”;

- ввести потрібну частоту, натискаючи до упору послідовно п’ять кнопок з відповідними цифрами, які будуть висвічуватись на табло „частота, кГц”.

Аналогічно встановлюються частоти усіх або декількох окремих ЗПЧ. Для запобігання можливому збою записаної інформації ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ при підготовці ЗПЧ одночасно натискати 2 та більше кнопок, вимикати енергію радіостанції.

Закінчивши підготовку ЗПЧ, установити тумблер „запись-работа” в положення „работа”, при цьому табло „частота, кГц” погасне, а кнопка „сброс” заблокується.

Недотискання кнопки, наявність неодноразового переключення в ній можуть призвести до помилок при наборі частоти і переходу на іншу ЗПЧ. У цьому випадку необхідно повторити набір частоти.

З метою запобігання несправності радіостанції необхідно перевіряти її працездатність. Перевірку доцільно починати із зовнішнього огляду радіостанції і підготовки її до роботи. Для цього потрібно:

- підготувати радіостанцію для роботи у режимі „ПУ”;

- установити вихідні положення органів управління:

- тумблери „ПУ-ОА” – у положення „ПУ”;

- тумблер „подавитель шумов” – у вимкнене положення;

- тумблер „подавитель помех” – у вимкнене положення;

- тумблер „мощность” – у положення „полная”;

- тумблер „запись-работа” – у положення „работа”;

- регулятор „громкость” – у середнє положення;

- регулятор „громкость ПРМ” – у крайнє ліве положення;

- перевести радіостанцію на вибрану ЗПЧ, для цього необхідно натиснути до упору кнопку вибраної ЗПЧ навіть у тому випадку, якщо ця частота була підготовлена останньою. На табло „ЗПЧ” засвітиться потрібний номер. Після відпускання кнопки проконтролювати наявність короткочасного світіння індикатора „ПРД”. Закінчення світіння індикатора свідчить про закінчення автоматичного настроювання радіостанції та її готовність до роботи;

- натиснути тангенту нагрудного перемикача і сказати голосно „A”. Світіння індикатора „ПРД” і наявність самопрослуховування у телефонах свідчить про справність передавача радіостанції. Регулятором „громкость” встановити нормальну гучність прослуховування голосу. Відпустити тангенту нагрудного перемикача, у телефонах буде прослуховуватись рівномірний шум;

- встановити тумблер „подавитель шумов” у положення „вкл”. При цьому гучність шумів різко зменшиться. Це свідчить про справність роботи подавлювача шумів.

По черзі натискуючи до упору відповідні кнопки, перевіряється працездатність радіостанції на інших ЗПЧ.

Перевірка працездатності радіостанції закінчена.

Установити тумблер „питание” у положення „выкл”, а інші органи управління – у зазначені вище вихідні положення. У ці самі положення органи управління повинні бути встановлені після закінчення роботи.

Найпростіші несправності радіостанції Р-173,

способи їх визначення та усунення

Радіостанція Р-173 проста за конструкцією і зручна в експлуатації, що досягається застосуванням автоматичних настроювань, систем стеження та інших пристроїв. Це потребує застосування великої кількості транзисторів та інтегральних схем. Тому ремонт радіостанції повинен проводити лише спеціально підготовлений персонал.

Поточний ремонт містить комплекс робіт з відновлення працездатності радіостанції шляхом заміни або відновлення окремих частин (елементів, вузлів, блоків) і їх регулювання.

Під час дії гарантійного строку допускається проводити ремонт без відкриття радіостанції та її блоків. Роботи та настройки, які потребують відкриття радіостанції під час дії гарантійного строку, проводяться представниками підприємства – виробника.

Після закінчення дії гарантійного строку дозволяється усунення несправностей, які потребують відкриття радіостанції, таких, як заміна кнопок, тумблерів, виправлення обривів монтажу передньої панелі, заміна блоків. Необхідні для поточного ремонту деталі, вузли та блоки поставляються підприємством-виробником у складі ремкомплекту.

Усі несправності, причини і заходи, прийняті щодо їх усунення, повинні бути зафіксовані у формулярі радіостанції.

Заходи безпеки при роботі на радіостанціях

Р-123М і Р-173

Усі роботи на засобах радіозв’язку слід виконувати відповідно до діючих керівних документів, правил та заходів безпеки, а також експлуатаційної документації. Дотримання правил і заходів безпеки є обов’язковим для всіх посадових осіб, які працюють на радіостанціях.

Умови робіт, терміновість їх виконання не можуть бути причиною для порушення правил і заходів безпеки.

До роботи з радіостанціями допускається персонал, який має тверді теоретичні знання і практичні навички з їх експлуатації і обслуговування, знає відповідні правила безпеки.

Необхідно пам’ятати, що недбале або невміле ставлення до радіостанції, порушення інструкцій з експлуатації і заходів безпеки можуть спричинити вихід з ладу радіостанцій, а також призвести до нещасних випадків.

Перед увімкненням радіостанції обслуговуючий персонал зобов’язаний: зняти чохол з радіостанції; перевірити надійність підключення усіх кабелів і дроту заземлення; перевірити справність антенного амортизатора, ізолятора, захисного зонта і за необхідності підтягнути гайку кріплення амортизатора антени.

При ввімкненій радіостанції категорично забороняється:

- відкривати прийомопередавач;

- проводити встановлення і заміну антени;

- під’єднувати і від’єднувати кабелі;

- торкатись струмопровідних частин антенного пристрою.

Усунення несправностей дозволяється проводити тільки при виключених джерелах живлення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+