Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Встановлення знижок-надбавок до базового рівня ціни

Окрім базової ціни, існують різні варіанти знижок-надбавок, які враховують особливості поставки товару споживачу та інші умови контракту. Характеристики деяких з таких цін за міжнародною класифікацією наведено у табл. 2.1.

У даному випадку термін "франко" означає яким чином розподіляються витрати на доставку товару споживачу між постачальником і споживачем.

У загальному випадку надбавки чи знижки до базової ціни можуть встановлюватися виходячи з наступних підстав.

Підстави для встановлення надбавок:

• високий рівень якості;

• високий імідж;

• комплектація на вимогу замовника;

• високий рівень передпродажного і післяпродажного сервісу;

• прискорений термін постачання;

• відстрочка оплати;

• форма оплати;


Таблиця 2.1 - Характеристики цін у залежності від умов контракту

Назва ціни

Міжнародна

назва

Сутність ціни

Франко - склад постачальника

Ex works

Всі витрати на доставку товару сплачує споживач

Франко - вагон

(станція

відправлення)

FOR (free on rail), ful load

Ціна включає витрати на доставку товару від товаровиробника до залізничної станції та завантаження у вагон

Франко -кордон

Deliver at frontier

Ціна включає оплату всіх витрат на транспортування товару до кордону (при міжнародних поставках)

Франко - порт відправлення (франко-уздовж судна)

FAS - free alonqside ship

Ціна передбачає оплату постачальником доставки товару до порту з вивантаженням на причалі перед судном

Франко - судно (порт

відправлення)

FOB - free on board

У порівняння з попередньою передбачає додаткову оплату постачальником витрат на завантаження товару на судно

Франко - судно - порт

призначення

CAF - cost and freight

Ціна передбачає оплату постачальником доставки до порту призначення

Франко - судно - порт

призначення та страхування

CIF - cost, insurance, freight

Ціна включає вартість товару, його страхування на випадок псування чи втрати, а також фрахт судна

Франко - порт призначення

Ex quaq

Передбачає оплату постачальником усіх витрат до порту призначення разом з вартістю розвантаження

Франко - склад споживача

Delivered

dutipaid

Передбачає оплату постачальником усіх витрат на доставку продукції споживачу

• віддаленість регіону постачання від регіону виготовлення;

• виготовлення товару на замовлення за специфічними вимогами споживача;

• обсяг партії постачання відрізняється від звичайного та ін. Підстави для встановлення знижок:

• великі партії закупки товару;

• форма оплати;

• постійний клієнт (кінцевий споживач чи посередник);

• передоплата товару;

• стимулювання споживачів (покупців), наприклад, при

виведенні нового товару на ринок чи освоєнні нового ринку;

• розпродаж товару (наприклад, сезонний чи залишків на складах);

• залучення бажаного клієнта (наприклад, відомої фірми, що потім можна обігрувати у рекламі „... серед наших клієнтів є такі відомі фірми як ...”) та ін.

Остаточна ціна повинна враховувати вимоги діючого законодавства, що регламентує процеси ціноутворення, зокрема: включення до ціни ПДВ та акцизного збору - якщо товар підакцизний, не перевищувати верхній рівень цін (якщо для даного товару вони регламентуються), а також максимальну торгову націнку та ін. Окрім того вона понна враховувати принцип встановлення ціни (за одиницю товару, певну його вагу чи об’єм тощо).

Незалежно від методу визначення базових і остаточних цін для досягнення цілей цінової політики можуть застосовуватися різні стратегії ціноутворення, як товаровиробниками, так і посередниками. Основні характеристики стратегій ціноутворення досить детально розглянуто у [42].

Слід зазначити, що конкуренті переваги має, в першу чергу, той товар, який здатний задовольняти потреби і запити споживачів не гірше товарів аналогів, при менших витратах на його придбання і експлуатацію протягом всього терміну служби (ціна експлуатації чи споживання):

(2.3)

де Я - інтегральний показник якості товару, що аналізується (див. розділ 3); Яа - інтегральний показник якості товару-аналога; Це - ціна експлуатації товару, що аналізується; Цеа - ціна експлуатації товару-аналога.

Ціну експлуатації товару (суму витрат споживання товару за період його експлуатації) можна розрахувати за формулою

де Ц - ціна придбання товару; Вву - витрати виду ], пов’язані з експлуатацією товару у періоді і; Вз - залишкова вартість товару; п -кількість років експлуатації товару; т - кількість видів витрат, пов’язаних з експлуатацією товару; р - норма дисконту.

Якщо ж краший товар однозначно визначити не можна, то вибір буде зроблено на користь того товару, який забезпечує мінімальне співвідношення ціна експлуатації - якість:

(2.5)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+