Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1. Поняття товарного ринку. Класифікації ринків

За Ф.Котлером [31] ринок це сукупність фактичних і потенційних покупців товарів (виробів та послуг) які отримують їх шляхом обміну. У процесах обміну загалом приймають участь покупці (споживачі), продавці (виробники), постачальники вихідних сировини та матеріалів, посередники та інші суб’єкти ринку. Суб’єкти ринку мають свободу економічних дій (підприємництва, форми господарювання, виду діяльності, вибору продавця чи покупця тощо) у рамках діючого національного і міжнародного законодавства.

Виділяють багато типів товарних ринків, які у сукупності складають інфраструктуру ринкової економіки:

1. За співвідношенням попиту і пропозиції:

• ринок продавця;

• ринок покупця.

2. За рівнем обмеження конкуренції:

• монополістичний;

• олігополістичний;

• монопсонічний;

• вільний;

• змішаний.

3. За характером об'єктів товарного обміну:

• ринок товарів (виробів і послуг);

• ринок капіталу;

• ринок робочої сили;

• ринок фінансів тощо.

4. За сферою виробництва:

• ринок товарів матеріального виробництва;

• ринок товарів духовного виробництва.

5. За характером кінцевого використання товарів:

• ринки товарів виробничого призначення;

• ринки товарів споживчого призначення.

6. За терміном використання товарів:

• ринок товарів довгострокового використання;

• ринок товарів короткочасного використання;

• ринок товарів одноразового використання.

7. За територіальним охопленням:

• місцевий ринок;

• регіональний ринок;

• національний (внутрішній) ринок;

• світовий ринок.

8. За методами товарного обміну:

• оптовий ринок;

• роздрібний ринок.

9. За галузевою приналежністю об'єктів міжнародного товарного обміну:

• світовий ринок зерна;

• світовий ринок металів;

• світовий ринок алмазів і т.д.

10. За товарно-галузевою ознакою:

• ринок машин і устаткування;

• ринок мінеральної сировини і палива;

• ринок сільськогосподарської сировини і продовольства і т.п.

Кожна з класифікацій має свої переваги і недоліки, до речі, як і галузь застосування. В одних випадках ринки доцільно класифікувати, наприклад, за рівнем обмеження конкуренції - при аналізі їх конкурентної структури, в інших, наприклад, за галузевою приналежністю об’єктів міжнародного товарного обміну - при плануванні виведення товару на міжнародний ринок.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+