Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.1. Сутність товарної політики

Товарна політика - комплекс заходів спрямованих на орієнтацію виробництва на задоволення потреб і запитів споживачів і отримання на цій основі прибутку.

У відповідністю з концепцією маркетингу товарна політика підприємства (які товари, якої якості, в якій кількості слід виробляти) повинна бути орієнтована на виробництво і просування на ринку конкурентоздатних товарів які відповідають запитам споживачів. ^С суть - формування ефективного з економічної точки зору товарного “ асортименту. Товари слід розглядати як сукупності споживчих властивостей, які повинні відповідати запитам споживачів, у першу чергу купуватися будуть ті товари які мають більший ступінь такої відповідності. На основі цього визначають товари, що мають перспективи на ринку і ті, які слід знімати з виробництва.

Оцінку ступеня відповідності характеристик товару потребам і запитам споживачів виконують поетапно: попередньо, під час аналізу функціональних карт у процесі сегментації ринку (див. табл. 7.1 - 7.2 розділу 7); потім шляхом порівняння його характеристик і товарів-конкурентів, а також складових комплексу маркетингу (див. п.4.2).

Товарна політика підприємства передбачає управління товарною номенклатурою, товарним асортиментом, окремими товарами (див. розділ 1).

Управління товарною номенклатурою передбачає:

• модифікацію товарної номенклатури (створення нових чи ліквідацію існуючих асортиментних груп);

• модифікацію асортиментних груп (витягнення чи скорочення асортиментних ліній).

Загальні рекомендації щодо управління товарною політикою викладені у розділі 1. Розглянемо докладніше специфіку модифікації товарної номенклатури і товарних груп.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+