Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4. Маркування товару

Для проведення операцій купівлі-продажу товарів через касовий апарат у автоматизованому режимі, автоматизації обліку і обробки товарних потоків на товари (їх упаковку) наносять штрих-коди. Штрих-коди - записані у вигляді штрихів та проміжків між ними дані про товар та його виробника. Їх зчитування здійснюється за допомогою світлового променя, який посилається спеціальним пристроєм. В наш час у більшості країн світу розповсюджена європейська система кодування ЕАК-13. Розглянемо її основні елементи.

Один знак штрих-коду складається з двох штрихів і двох проміжків, ширина кожного з штрихів і проміжків кратна ширині найвужчого з них, в один знак укладається сім найвужчих штрихі^ (проміжків). Носієм інформації у знаках є відносна ширина штрихів і проміжків між ними. Штрих код починається і закінчується спеціальними знаками. Посередині він розділяється на дві половини. Ліва половина містить код країни виробника (2 або 3 цифри) і код самого виробника (4 цифри), права - код назви продукту та його характеристик: споживчих властивостей, розмірів, маси, кольору (загалом 5 цифр), а також контрольну цифру (одну).

В Україні для отримання штрихового коду товаровиробнику необхідно укласти угоду про членство в Асоціації "EAN - Україна" то участь у міжнародній системі товарної нумерації ЕА№

Коди окремих країн наведено у табл. 11.2.

Штрих коди використовуються як у організації торгівлі і збуту, так і у виробництві товарів для його організації і управління.

Окрім штрих-кодів продукції може маркуватися знаками відповідності певним нормам, наприклад, нормам європейської співдружності (знак "СЄ"). Таку перевірку звичайно здійснюють організації визначені ЄС, у цьому випадку знак "СЄ" доповнюється емблемою цих організацій.

Продукція маркується також знаками екологічності, наприклад, національним знаком відповідності нормам технічної та екологічної безпеки України. У цьому випадку вона проходить сертифікацію. Маркування цим знаком здійснюється добровільно, а для окремих видів продукції, визначених законодавством України, обов’язково.

Таблиця 11.2 - Коди деяких країн

Обов’язковій державній сертифікації, зокрема, підлягають:

• побутове електрообладнання та його комплектуючі;

• світлотехнічна продукція та її комплектуючі;

• медична техніка, іграшки;

• синтетичні миючі засоби;

• радіоелектронна побутова апаратура;

• технологічне обладнання для харчової та м’ясомолочної промисловості;

• металообробне та деревообробне обладнання;

• зварювальне обладнання та інші.

Окрім того обов’язковій державній сертифікації підлягає імпортна продукція, яка реалізується в Україні.

У сертифікації зацікавлені самі товаровиробники, оскільки сертифікована продукція є більш конкурентоспроможною, вона користується більшою довірою споживачів, май більший позитивний імідж.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+