Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. Держава та територіальні громади як суб’єкти цивільних правовідносин

Серед суб’єктів цивільного права особливе місце посідає держава, яка також може виступати стороною у певних цивільних правовідносинах. Держава - це особливий суб’єкт цивільного права, проте не юридична особа, тому на цього учасника цивільних правовідносин не поширюється загальні положення, що є характерними для юридичних осіб.

Держава сама визначає свій правовий режим. На відміну від інших суб’єктів права вона може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

Слід назвати такі форми участі держави у цивільному обороті:

1) створення юридичних осіб (державні унітарні підприємства та організації);

2) здійснення своїх повноважень у відносинах власності через Фонд державного майна;

3) у спадкових відносинах, як спадкоємець за заповітом;

4) безпосередня участь держави у внутрішньому обороті. Зокрема, від імені держави виступають як представницькі, так і виконавчі органи влади (Президент України, Уряд України а в передбачених законом випадках - органи місцевого самоврядування та інші особи).

Держава виступає суб’єктами у таких зобов’язальних

правовідносинах:

1) у відносинах позики (при випуску облігацій та інших цінних паперів);

2) у відносинах з поставки продукції для державних потреб;

3) у відносинах підряду для державних потреб;

4) у відносинах дарування.

Саме на державу покладено обов ’язок з відшкодуванням шкоди:

1) завданої власникові прийняттям закону, що припиняє право власності на певне майно;

2) заподіяної незаконним діями правоохоронних органів;

3) фізичній особі, яка потерпіла від злочину, якщо не встановлена особа, яка його вчинила, або якщо вона є неплатоспроможною (ст. 1177 ЦК України).

Крім держави, у цивільних правовідносинах можуть брати участь Автономна Республіка Крим і територіальні громади.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+