Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосування цивільного законодавства

Роль судової практики залежить від системи приватного права (англо - американська система - «судовий прецедент»). Судовий прецедент в Україні не є офіційним джерелом цивільного права.

Але, не слід недооцінювати значення судової практики, а її роль вимагає спеціального розгляду.

Поняття судової практика має декілька аспектів:

1) по-перше, під цим терміном розуміють керівне роз’яснення вищих судів відносно застосування цивільного законодавства (такі роз’яснення містяться у постановах Пленуму Верховного Суду України, а також письмах Президії Вищого Суду України). Вони приймаються на основі аналізу і узагальнення судової практики, видаються в порядку судового тлумачення і являються обов’язковими при вирішенні цивільних спорів по справах певних категорій (Закон України «О судоустрої України»).

2) по-друге, термін судова практика використовується для визначення багаторазового, уніфікованого рішення суду однієї і тієї ж категорії справ.

Судова практика, якщо розуміти її як сукупність судових рішень, не є джерелом цивільного права. Кожний суддя, вирішує справу категорії, відносно якої вже складена судова практика, в той же час не є зв’язаним виводами, зробленими іншими суддями по згідній категорії справ. Він виносить рішення згідно свого внутрішнього переконання, яке склалося внаслідок правової оцінки встановлених судом обставин справи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+