Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Підстави виникнення цивільних правовідносин

Підставою виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин є юридичні факти - це факти реальної діяльності, з яким норми цивільного права пов’язують виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин. За змістом вони поділяються на події та дії. Події - юридичні факти, що не залежать від волі та свідомості осіб (стихійні лиха, смерть особи, досягнення певного віку).

Дії - юридичні факти, що залежать від волі та свідомості людей. Дії можуть бути як правомірними (укладення договору, знахідка скарбу, створення інтелектуальної праці), так протиправними (завдання шкоди, укладання недійсного провочину). За легітимністю юридичні факти - дії поділяють на правомірні та неправомірні.

Правомірні юридичні акти-дії - це діяння, що відповідають вимогам законодавства. До них зокрема належать:

© юридичні акти - правомірні діяння суб’єктів з метою виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин, наприклад право чин, адміністративний акт органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності. рішення суду;

© юридичні вчинки - правомірні дії суб’єктів, з якими закон пов’язує певні юридичні наслідки незалежно від того, чи була у суб’єктів мета досягти того чи іншого правового результату, чи ні, наприклад, скарб, знахідка тощо.

Неправомірні юридичні акти-дії - це діяння, що порушують приписи законодавства, наприклад, завдання майнової та моральної шкоди іншій особі, порушення договірних зобов’язань, безпідставне збагачення, зловживанням правом тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+