Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3. Визначення фізичної особи недієздатною

Недієздатність фізичної особи , якщо вона в наслідок хронічного, стійкого психічного розладу здоров’я чи недоумства нездатна усвідомлювати значення своїх дій чи керувати ними. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це. Над фізичною особою, яка визначена недієздатною, встановлюється опіка, що приводить до втрати нею можливості вчиняти будь-який право чин. За шкоду, заподіяну недієздатною фізичною особою, відповідають його опікун або заклад, який зобов’язаний здійснювати за нею нагляд. У разі видужання чи значного поліпшення психічного стану фізичної особи, яку визнано недієздатним, суд поновлює його в цивільній дієздатності.