Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Гроші, валютні цінності та цінні папери як суб’єкти цивільних прав.

Окремий правовий режим поширюється на такі різновиди речей, як гроші та цінні папери.

Гроші є загальноприйнятим еквівалентом, можуть змінити собою майже будь-який інший об’єкт майнових відносин, що мають майновий характер. Вони можуть виступати у трьох формах: готівковий, безготівковий та валюта.

Гроші, як об’єкт цивільних прав, мають ряд характерних рис:

1) За своєю природою гроші належать до родових та подільних речей, але вони можуть бути й індивідуалізовані, наприклад, коли виступають як речові докази.

2) На відміну від звичайних речей, властивості грошей визначаються не кількістю грошових знаків, а кількістю грошових одиниць, які у них виражені.

3) Гроші можуть виступати як самостійний об’єкт цивільно-правових відносин (договір дарування, договір позики, кредитний договір), а можуть бути еквівалентним об’єктом цивільно-правових відносин (договір купівлі- продажу, перевезення, підряду).

4) Гроші не можуть бути витребувані від добросовісного набувача (ст. 389 ЦК України).

Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності всі права, які ним посвідчують.

Ознаки цінних паперів:

1) це документ, що посвідчує певне майнове право, яке можна реалізувати шляхом використання паперу;

2) цей документ має суворо формальний характер, тобто повинен мати визначену форму і встановлені реквізити. Цінні папери випускаються на спеціальних бланках з певним ступенем захисту;

3) цінні папери є обороноздатними документами, тобто можуть переходити від однієї особи до іншої. При передачі цінного паперу до нового власника переходять усі права, що закріплюються у цінному папері.

Виділяють такі групи цінних паперів:

1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі. Надають власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку;

2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і зобов’язання сплатити у визначений строк певні кошти;

3) похідні цінні папери, випуск та обіг яких пов’язаний із правом на придбання, продаж цінних паперів чи інших фінансових або товарних ресурсів;

4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, зазначеним у документах.

ЦК України не виділяє види цінних паперів, однак, аналізуючи чинне законодавство, слід зазначити, що основні з них встановлено в Законі України «про цінні папери і фондову біржу». До них, зокрема, належать: акції; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; облігації місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання республіки; ощадні сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+