Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Представництво без повноважень

Представництво без повноважень — це той випадок, коли одна особа виступає від імені іншої особи без повноважень або без належних повноважень. Наприклад, особа вважає, що вона представляє інтереси довірителя за довіреністю, але довіреність не має юридичної сили (закінчився строк її дії; довіреність нотаріально не посвідчена у тих випадках , коли за законом таке посвідчення обов’язкове; громадянина, який видав довіреність, визнано обмежено дієздатним або безвісно відсутнім тощо).

Представник може перевищити надані йому повноваження у кількісному ті якісному відношенні. Так, під кількісним перевищення розуміють перевищення числа, ваги речі, розмір плати. Якісне перевищення стосується властивостей предмета угоди, особи контрагента, характеру самої угоди.

За загальними правилами, правочини, які укладені особами без повноважень або з перевищення повноважень, юридичних наслідків для довірителя не породжують. У разі перевищення повноважень укладена угода дійсна тільки у межах наданих повноважень. Тобто, якщо довіритель довірив особі придбати корову, а довірена особа купила не тільки корову, а й теля, то у довірителя виникає обов’язок прийняти як виконане тільки корову.

Право чин, який укладено без повноважень або з перевищенням повноважень, створює, змінює чи припиняє цивільні права та обов’язки лише у тих випадках, коли він схвалений довірителем. Відмова особи, в інтересах якої вчинялися дії, схвалити дії фактичного представника, за своєю юридичною природою не є угодою, оскільки відмова спрямована не на встановлення, зміни чи припинення юридичних прав та обов’язків, а навпаки, воля особи спрямована на те, щоб відповідні правові наслідки не настали.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+