Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Підстави набуття права власності

Підстави набуття права власності - це передбачені законом юридичні факти, за наявності яких особа набуває майно, стає його власником.

Підстави набуття права власності в науці цивільного права традиційно поділяють на первісні та похідні.

Первісними підставами є такі, за яких право власності на річ виникає у суб’єкта вперше або залежно від права попереднього власника на цю річ.

До первісних способів набуття права власності належать: виготовлення або створення нової речі (виробництво); переробка речі ; привласнення загальнодоступних дарів природи; знахідка; скарб; бездоглядні домашні тварини; набуття права власності на річ за набувальною давністю, тобто після закінчення певного часу, коли особа, яка відкрито, добросовісно і безперервно володіла чужою річчю, може стати її власником.

Похідними підставами набуття права власності вважаються такі, за яких право власності у суб’єкта виникає внаслідок волевиявлення попереднього власника (купівля-продаж, поставка, дарування, міна та інші договори щодо передачі майна у власність, а також спадкування за заповітом).

Особливим способом набуття права власності є приватизація державного майна.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+