Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Підстави виникнення зобов’язань

Підставами виникнення зобов’язань є юридичні факти. Сам закон не є підставою виникнення зобов’язань, він лише зазначає, з яких юридичних фактів вони виникають. Зобов’язання можуть виникати на підставі одного юридичного факту чи декількох. Юридичні факти не лише породжують ті чи інші зобов’язання, а й є підставою їх зміни чи припинення.

Керуючись нормами чинного законодавства, можна навести такі підстави виникнення зобов’язань:

1) правочини (зокрема договори)які передбачені законом, так і не передбачені, але такі, що не суперечать йому;

2) створення літературних, художніх творів. Винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

3) заподіяння шкоди іншій особі, а також придбання або збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;

4) адміністративні акти (наприклад, видача ордеру держадміністрацією).

5) інші дії громадян та організацій (наприклад, вчинення дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення);

6) події. З якими закон пов’язує настання цивільно-правових наслідків;

7) судове рішення.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+