Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

7. Поняття видів забезпечення виконання зобов’язань

Види (способи) забезпечення виконання зобов’язань - це сукупність заходів, за допомогою яких сторони цивільно-правових відносин впливають одна на одну з метою належного виконання передбаченого договором економічного завдання під загрозою вчинення певних дій, які зумовлять настання негативних наслідків майнового характеру для боржника, незалежно від того чи понесе кредитор збитки фактично.

На способи забезпечення виконання зобов’язання покладаються такі завдання:

1) попередити потенційного правопорушника про негативні наслідки, які можуть настати при невиконанні чи неналежному виконанні договірного зобов’язання;

2) створити кредитору можливість для задоволення його інтересів у разі невиконання зобов’язання;

3) усунути негативні наслідки, які можуть настати для кредитора у зв’язку з невиконанням зобов’язання.

ЦК України передбачає такі способи (види) забезпечення виконання зобов ’язань:

а) неустойка (штраф, пеня);

б) застава;

в) порука;

г) завдаток;

д) гарантія;

е) при тримання.

Наведені вище способи забезпечення виконання зобов’язань мають спільну мету: надати кредитору додаткову можливість отримати належне йому за зобов’язанням. Кожен із встановлених законом способів зумовлює виникнення поруч із головним (основним) зобов’язанням нового зобов’язання, яке є додатковим до головного, тобто має акцесорний характер.

Залежно від підстав класифікації можна вирізнити такі види способів забезпечення виконання зобов ’язань:

1) за число учасників:

а) двосторонні (кредитор, боржник);

б) багатосторонні (кредитор, боржник, третя особа - гарант, поручитель);

2) за підставами встановлення:

а) за законом, так і договором (неустойка, застава, завдаток, утримання);

б) виключно договором (порука, гарантія);

3) за формою встановлення:

а) проста письмова (неустойка, порука, застава, гарантія);

б) нотаріальна (застава нерухомості, транспортних засобів);

4) за процедурою задоволення інтересів кредитора:

а) стягнення проводиться з майна боржника, яке перебуває у кредитора (застава, утримання);

б) проводяться грошові стягнення (неустойка);

в) до відповідальності притягаються треті особи (поручитель, гарант).

Неустойкою визнається визначена законом або договором грошова сума або інше майно, яке боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання свого зобов’язання.

Порука - це односторонній, консенсуальний договір, за яким третя особа бере на себе повну або часткову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання боржником його зобов’язання перед кредитором.

Гарантія - це односторонній договір, за яким одна організація (гарант) зобов’язується нести майнову відповідальність перед кредитором за неналежне виконання зобов’язань боржником.

Завдаток - це грошова сума або рухоме майно, що видається однією зі сторін у рахунок належних з неї за договором платежів іншій стороні як доказ укладення договору і в забезпечення його виконання.

Під заставою розуміється як безпосередня передача, так і інше виділення певного свого майна кредитору для забезпечення таким чином взятих зобов’язань, гарантування можливості задоволення кредитором своєї вимоги за рахунок цього майна, переважно перед іншими кредиторами.

Притримання : якщо у кредитора перебуває річ, яку належить передати боржникові або особі, зазначеній боржником (наприклад, відповідно до укладеного договору схову, найму, оренди, підряду), але боржник не виконує у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або компенсації кредиторові пов’язаних зі зберіганням речі витрат чи інших збитків, або інших підприємницьких зобов’язань, то кредитор має право утримувати цю річ, поки зобов’язання не буде виконане. Це право зберігається у кредитора і в тому разі, якщо право на цю річ виникає у третій особи.
raboche-zerkalo-1win
1xbet zerkalo tut
leonbets zerkalo
1xbet zerkalo seychas
1xbet aktualnoe zerkalo
1win zerkalo
rabochee zerkalo leonbets
rabochee zerkalo 1xbet segodnya