Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. Принципи трудового права

Принципи трудового права характеризують основні керівні засади та ідеї, які закріплені в нормах і виражають суть та напрямки подальшого розвитку цієї галузі права. Вони служать тим орієнтиром, за допомогою якого формується державний підхід до правового регулювання праці та визначається сутність майбутніх правових норм, так як сучасне трудове законодавство України є незавершеним і неповним. В цьому ще не знайшли адекватного відображення ринкові засади, які впроваджуються в економіку нашої держави. Тому в принципах трудового права виражаються головні напрямки політики держави у сфері правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з функціонуванням ринку правці, застосуванням і організацією найманої праці. Принципи трудового права повинні створювати єдину систему, бути узгодженими між собою, а також із загальними принципами права і принципами міжнародно-правового регулювання праці.

Основні принципи трудового права можна умовно поділити на чотири групи:

1) такі, що виражають політику держави у сфері регулювання ринку праці та забезпечення продуктивної зайнятості населення;

2) що містять керівні засади щодо встановлення належних умов праці трудящих;

3) які визначають правові норми застосування праці працівників;

4) такі, що закріплюють основні напрямки політики держави в галузі захисту трудових прав працівників та охорони їх здоров’я.

До основних принципів трудового права відносять:

свобода і рівність праці;

заборона використання примусової праці і дискримінації в сфері трудових відносин;

забезпечення права кожного вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці та обирати вид діяльності;

захист трудових прав працівників;

забезпечення права на охорону здоров’я у процесі праці;

забезпечення права на винагороду за працю;

встановлення механізму соціального партнерства в країні та інші.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+