Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. Гарантії і компенсації

1. Надбавки та доплати до основної заробітної плати призначені для стимулювання працівників:

1) до підвищення ділової кваліфікації і росту майстерності;

2) до тривалого виконання трудових обов’язків у певній сфері трудової діяльності;

3) до роботи з підвищеною інтенсивністю та у важких і шкідливих умовах.

Законодавством України та різними нормативно-правовими актами

передбачені такі надбавки: за високу професійну майстерність; за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи на певний термін; надбавка за стаж за спеціальністю або винагорода за вислугу років (в окремих галузях промисловості); надбавки за стаж роботи у науковій сфері науковим працівникам державних наукових установ та інші.

Нормативно-правовими актами передбачені наступні доплати: за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; за суміщення професій (посад); за виконання роботи тимчасово відсутнього працівника; за роботу у важких і шкідливих умовах; за роботу в нічний час; за керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) тощо.

Розмір конкретних доплат і надбавок та порядок їх виплати встановлюється в колективному договорі.

Гарантійні виплати - це суми, що зберігають працівникові заробітну плату (повністю або частково) за час, коли він з поважних причин, передбачених законодавством, звільняється від виконання трудових обов’язків і за ним зберігається місце роботи.

До основних гарантійних виплат належать:

1) виплати працівникам за час виконання державних або громадських обов’язків;

2) виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість;

3) виплати при службових відрядженнях;

4) виплати під час підвищення кваліфікації з відривом від виробництва;

5) виплати під час перебування в медичному закладі на обстеженні;

6) виплати за участь в колективних і підготовці проекту колективного договору чи угоди та інші.

Гарантійні доплати - це суми, які виплачуються працівникові понад заробітну плату при скороченні робочого часу або переведення на іншу роботу у випадках, встановлених законом. До основних видів гарантійних виплат належать: доплати неповнолітнім працівникам; доплати при переведенні та переміщенні працівника на іншу нижчеоплачувану роботу і в інших випадках.

Компенсаційні виплати - це суми, які виплачуються працівникам понад заробітну плату для компенсації додаткових витрат, пов’язаних з виконанням ними своїх трудових обов’язків, а також витрат у зв’язку з переїздом на роботу в іншу місцевість. До таких компенсаційних виплат відносять:

1) компенсацію за зношування інструментів, що належать працівникам;

2) витрати на службові відрядження;

3) виплати при призові на військову службу або проходження військових зборів;

4) компенсацію витрат за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок;

5) виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість;

6) компенсацію окремим категоріям працівників бюджетних установ витрат на проїзд у пасажирському транспорті у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+