Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. Загальні положення щодо ліцензування та патентування підприємницької діяльності

Відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 1 червня 2000 р.

Ліцензування банківської, зовнішньоекономічної діяльності, каналів мовлення, освіти, електроенергетики, використання ядерної енергії, інтелектуальної власності, виробництва й торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами регулюється окремими законами.

Стаття 9 закону передбачає біля 60-ти видів діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Для отримання ліцензії на кожен вид діяльності подається заява про її видачу до відповідного органу, що видає ліцензії.

Ліцензія - це документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання - ліцензіата - на ведення зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

За способом дозволу ліцензії бувають:

1) відкриті (з загальним опублікованим дозволом займатися вказаною діяльність на термін не менше 1 місяця);

2) генеральні (дозвіл на заняття певною діяльністю, операціями з певними товарами чи з певною країною або їх групою на вказаний в ліцензії період ліцензування);

3) виключні (надають монопольне право на здійснення певного виду діяльності. Використовуються вкрай рідко);

4) разові (видаються на здійснення кожного окремого виду діяльності конкретним суб’єктам на період не більший, ніж технологічно необхідний для здійснення такої ліцензованої операції).

Рішення про видачу ліцензії приймає орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та доданих до неї документів. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не менше, ніж три роки.

У сферах, пов’язаних з торгівлею за грошові кошти (готівка, чеки, інші форми розрахунків та платіжні картки), обміном готівково-валютних цінностей (готівкові платіжні засоби, платіжні картки), у сфері грального бізнесу та побутових послуг, інших визначених законом сферах між здійснюватись патентування такої діяльності (закон “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 березня 1996 р.).

Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта господарювання займатися певними видами діяльності впродовж встановленого строку.

Поділ патентів на види здійснюється в залежності від правового положення його власника. Закон передбачає встановлення короткострокового торговельного патенту на строк до 15 днів вартістю 10 гривень за кожен день дії, що дає можливість легалізувати багато видів торгівлі на ярмарках, базарах тощо.

Пільговий патент видається на строк до 3 років (прийшов на зміну безоплатному. Він видається суб’єктам підприємництва, торговельна діяльність яких (або їх структурних відокремлених підрозділів) пов’язана з тим, що вони продають вказані у Законі товари вітчизняного виробництва.

Спеціальні торгові патенти - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб’єкта господарювання на особливий порядок оподаткування. Крім того, передбачається існування короткострокових та пільгових патентів.

Підставою для придбання патенту є заява суб’єкта до органу державної податкової служби.

Патент видається в 3-х денний термін з дня подачі заявки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+