Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. Підстави припинення суб’єктів підприємництва. Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності

Припинення суб’єктів підприємництва, як і їх утворення, здійснюється в порядку, передбаченому в законі. Розрізняють підстави, способи і форми припинення суб’єктів підприємництва.

Підстави припинення є певні життєві обставини, з якими закон пов’язує виникнення, зміну та припинення правовідносин (юридичні факти).

Способи припинення - це передбачений законом порядок здійснення процедури припинення, яка починається за волею власника або уповноваженої ним особи або за рішенням компетентного органу держави (суду).

Форми припинення - це прийоми, за допомогою яких здійснюється процедура припинення. До таких форм належать реорганізація та ліквідація.

                     Форми припинення СПД

Реорганізація                                                  Ліквідація:

- Злиття                                                           - добровільна

- Перетворення                                               - примусова, в т.ч. банкрутство

- Приєднання

- Поділ  (часткове правонаступництво)


Виділ є формою створення СПД, хоча до нього застосовуються окремі положення щодо злиття суб’єктів.

Оголошення про реорганізацію (ліквідацію) будь-якого суб’єкта підприємницької діяльності підлягає опублікуванню реєструючим органом у спеціальному додатку газети “Урядовий кур’єр” та (або) в офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцем знаходження суб’єкта підприємницької діяльності протягом 10 днів з дня припинення діяльності суб’єкта (ст. 59 ГК).

Повним (універсальним) визнається правонаступництво, при якому до правонаступника переходять всі права та обов’язки.

При частковому (сингулярному) правонаступництві до створеного суб’єкта підприємницької діяльності (правонаступника) переходить тільки частина активів та пасивів реорганізованого суб’єкта за розподільним балансом.

Внаслідок злиття суб’єкта підприємницької діяльності з іншими всі вони припиняють своє самостійне юридичне існування, а всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до утвореного суб’єкта.

Злиття вважається завершеним з моменту державної реєстрації створеної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, які припиняються в результаті злиття (ч. 13 ст. 37 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності”). Злиття (приєднання) проводиться за згодою Антимонопольного комітету України або його органів (територіальних утворень).

При приєднані одного суб’єкта підприємництва до іншого до останнього переходять всі майнові права та обов’язки приєднаного суб’єкта. Відповідно суб’єкт, який приєднався, втрачає статус юридичної особи.

Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що не припиняється в результаті приєднання, та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання (ч. 11 ст. 37 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності”).

У разі поділу суб’єкта підприємницької діяльності до нових суб’єктів, які виникли внаслідок поділу за розподільчим балансом (розподільним актом), переходять у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого суб’єкта. Відповідно суб’єкт, який реорганізується втрачає статус юридичної особи, а замість нього створюються декілька нових суб’єктів.

Антимонопольний комітет має право давати обов’язкові розпорядження про примусовий поділ монопольних утворень.

Поділ вважається завершеним з моменту державної реєстрації створення утворених юридичних осіб та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті поділу (ч. 14 ст. 37 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності”).

При перетворенні суб’єкта підприємницької діяльності змінюється його організаційно-правова форма. В такому випадку до створеного суб’єкта переходять майнові права та обов’язки “попереднього” суб’єкта. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації створеної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті перетворення (ч. 15 ст. 37 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності”).

Указ Президента України від 15 червня 1993 р. “Про корпоратизацію підприємств” визначає, що корпоратизацією є перетворення державних підприємств, ЗАТ, більш ніж 75% статутного фонду яких перебуває у державній власності, а також виробничих та науково-виробничих об’єднань, правовий статус яких не був приведений у відповідність з чинним законодавством, у ВАТ.

Наказ Фонду державного майна України від 12 лютого 1993 р. № 69, яким затверджено положення “Про порядок перетворення суб’єктів підприємницької діяльності зі змішаною формою власності, створених за участю державних підприємств, у господарські товариства”: якщо частка державного майна більше 65% - у ЗАТ, в інших випадках - у ТОВ.

Громадяни-підприємці можуть припиняти свою діяльність зі зміною організаційно-правової форми чи без зміни; може мати місце перетворення у разі створення юридичної особи фізичною особою - підприємцем.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+